Orissaare vald ei pea alevikuvanema kohta vajalikuks

Orissaare vallavolikogu jättis aleviku- ja külavanema statuudi vastuvõtmisel sellest välja alevikuvanema mõiste, kuna alevikuvanema ülesanded oleks dubleerinud vallaametnike omi.

Statuudi koostaja Aarne Põlluäär tunnistas Oma Saarele, et alevivanema statuut oli koostatud liiga külapõhiselt, arvestamata küla ja aleviku erinevusi. “Kuna vallamaja ise asub ju alevikus ja aleviku rahval on võimalus pöörduda ükskõik millise ametniku poole ükskõik missugusel ajal, siis selles mõttes alevikuvanemat justkui vaja ei ole,” rääkis Põlluäär.

Põlluäär lubas, et tulevikus võetakse alevikuvanema statuut uuesti päevakorda. “Selleks on vaja aleviku rahvas kokku kutsuda ja arutada rahvaga läbi, kas nad seda vajavad või mitte,” lausus Põlluäär, kelle sõnul on alevikuvanema näol tegemist samasuguse esindusisikuga, nagu seda on külavanemad.

Print Friendly, PDF & Email