Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Äi tea, kas akab nüid vehe talveks ka menema? Neh, mei saame sooga sii mere keskel veel sujakraadidega eputa, mandri peel oo miinust jüba platsis.

Sii sai teisibe umigu vehe nalja ka. Mind kihudati poodi, jahu oli otsa löppend ja poiss linnast tulemas ning vanamor tahtis mingitsugust pirugaid tehje. Senne umigu, kui sa mäledad, andis tuuld nenda, et kakskümend neli meeterd sekundis ja Juhani väimes jühtus ka parajate poodis olema.

Jo ta pidi linna menema, a praamid äi köind. Ta ägaskid, et vaatand seeld laevakompanii lehekülje peeld internettist, et äi Rohukülast äga Eltermaald ja Virtsust Kuivastust pole praamid liikund, ainuld Söru ja Triigi vahel oli keik krahvikud pidi. Ta küsis mo keest, et mes kandist see tuul siiss puhub, et seel keik kordes oo, muidu oo ikka sedas, et kui jüba üle viieteisme meetri tuuld teeb, siiss see vahe saab jo esimesena pihte. Ma siiss küsisi, et teab ta ikka, mes peev oo.

Ta ütles ilusti – teisibe. Ma ütlesi taale siiss, et teisibe äi köigid Saaremaa Iiumaa vahet praam, senne pärast seel reisid krahvigu järgi oogid. Teedsa – taal venis nägu pehe pitkaks, nat klouni tasku, ennem, kui ta moost aru ning moka amba peeld ee sai. Ta arvas, et saarlast oo ikka kurjavaimu asjamihed küll, a teise külje peeld – valed pole ka mette olnd.

Nehja, mei jütustasime tükk aega poodi ees, ennem kui ta oma kotiga autu juure lontis, neh midad kilksus seel ka – jo ta katsus senne tormi varjus olemise vehe mahemaks tehje, sest ta ütles, et kui ta pole umigu kohe üle saand, siis äi tasugid täna änam minna.

A teedsa, mes ma ta keest kuultsi? Neh, sa vöibolla oled jüba lugend ka, et seedust akavad vägise karmiks menema. Ühna sedamodi, et ma tegi oma otsuse ee, et kui poliitiline olukord senneks jeeb, siiss ma Talina oma jälga äi jülgu mette tösta.

Sest vaada, teite oma mees jo, see Pihl, kis siseminister oo, oo nöukse eelnöu paberi peele pand, et kui sa peelinna tahad minna, siiss pead erm va täpseld vaatma, et sool midad nöukset selgas äi ole, mes politseis kahtluse vöib ärata ning soo jäuks kindla peele pulkade taga vöib löppeda. Ma sai asjast sedamodi aru, et kui sool oo näiteks nöuke kampsun selgas, mikel tagasi pöörat krae peel, siiss oled sa jüba ennem, kui sa midad tehja jöuad, avaligu korra vaindlane.

Sest kui sa krae kas või külma pärast ülese näu ette viad, siiss oo soost ainuld pool passi pilti ning minister äi tunne sind änam ee. Ning ta vöib soole senne eest pitkemagid köimise keelu kehtesta, kut 24 tundi. Nehja politsei jäuks oo planeerit veel mingitsugune nuudi moodi asi nat vanaste kasagatel oli ja jälarauad tahedakse soole ka peele panna, kui sa liiga palju kibad.

Kas siis töösti oo peelinnas asi nenda karmiks löind, et soole kerjudakse jüba ette, mes sa selga panna tohid? Ning senne jäuks, et sa Toombe lossi ja Vene kerigu vaheld ülese klodida tohid, peed sa Rohuküla sadamas jüba pilledi ostma? Kus mei sedas jöuame, kui nee mihed, kidast mei ise oleme usaldand riiki kamandama, meitid ültse äi usalda?

Nehja, kas see siiss mede oma julgeolegu meestel teeda pole, kis pätti vöib tegema akada, meite kalli lipu kuskispoold maha tömmada vöi kiviga poodi akna puruks visada. Sest vaada – peele pronksiööd oli jo kohe klaar, kis oo naaši ning kis vaaši ning nee, kinnel süda teise pool Narva silda tuksub, nee peeks jo kapu meestel ammu teeda olema.

Kas ma pea siiss sedas arvama, et kui ma lehe linna sall ümber kaela, nenda et löuaots ka soojas oo ning vanamor oo oma rätigu ka sedamodi sölme sidund, et peele kaherautse äga terava nina muud midad nähje äi ole, siiss vöödaks meitid jüba Peeskülas pussi peeld maha ning süidistus tuleb nöuke, et mei olem midad moodi riiki kukudama tahtnd akada!

Ma usu siiskid, et nöuke eelnöu lebi äi lehe ning see oligid rohkem senne jäuks, et vehe ermuta. Ma ütle senne peele sedas, et param muutke see seedus ee, mes varaste kohta köib ning nii ea oo, et lubab ühna tuhande krooni eest poodis kaupa valida ning maksmata uksest välje minne. Ainam mure oo senne juures see, et sa peed nenda palju rehkenda oskama, et jüst parasjaägu paragrahvi alla äi lehe.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email