Keskkonnainspektsioon tegi Arnold Rüütlile ettekirjutuse (3)

Sel nädalal lõpetas keskkonnainspektsioon Arnold Rüütli suhtes alustatud menetluse ning tegi talle keskkonnakaitsenõuete täitmiseks ettekirjutuse, teatas inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.

Ettekirjutuse järgi on Arnold Rüütlil võimalus seadustada kuni 1. juunini 2008 Laimjala vallas Rannaküla külas Tulitu maaüksusele rajatud paadikai ja kaldakindlustus, see tähendab saada ehitistele vajalik kooskõlastus ja vee erikasutusluba. Juhul, kui asukohajärgne keskkonnateenistus ei pea ehitiste seadustamist võimalikuks, tuleb need lammutada.

Paadisilla ja kaldakindlustuse ehitamiseks puudub vallavalitsuse kooskõlastus, samas ei ole rajatised vastuolus looduskaitseseadusega ning need ei ole keskkonnale kahju tekitanud. Küll aga on ehitamine vastuolus veeseadusega, mille järgi oleks tulnud tööde teostamiseks taotleda keskkonnateenistuselt vee erikasutusluba.

Ütlustest selgus, et Arnold Rüütel pöördus enne ehituse algust keskkonnateenistuse poole, et selgitada ehitamiseks vajalikke tingimusi. Paraku ei täpsustanud osapooled, millises mahus ehitusest on jutt ning millised eeltingimused peavad taoliste ehitiste puhul olema täidetud.
Kuna osapooled ei veendunud, kas nad said teineteisest õigesti aru, siis alustati kaldakindlustustöid teadmisega, et vajalikud kooskõlastused on olemas.

Kõiki asjaolusid arvesse võttes, samuti arvestades menetlusosalise tahet keskkonnaalased puudused kõrvaldada, peab keskkonnainspektsioon ettekirjutust piisavaks meetmeks, märkis Tuul, kelle sõnul on ka Arnold Rüütel käesolevaks ajaks esitanud taotluse Laimjala vallavalitsusele tehtud tööde kooskõlastamiseks ning pooleliolevate tööde lõpetamiseks, samuti on ta esitanud taotluse Saaremaa keskkonnateenistusele vee erikasutusloa saamiseks.

Print Friendly, PDF & Email