Politsei korjab ebaseaduslikke relvi

Eesmärgil tagada turvalised ja ohutud jõulud alustas Lääne politseiprefektuur kampaaniat, mille käigus on politseile võimalik sanktsioone kartmata üle anda relvi ja laskemoona, mis seni on kodanike valduses olnud ebaseaduslikult.

Ebaseaduslike relvade ja laskemoona kogumise kampaania kestab 1. detsembrist kuni 31. detsembrini. “Sel ajavahemikul võivad kodanikud, kelle valduses on politseis registreerimata relvi, julgelt need meile ära tuua,” ütles Kuressaare politseijaoskonna vanemspetsialist Liivi Vares. “Politsei ei rakenda ebaseaduslike relvavaldajate suhtes sanktsioone juhul, kui on kindlaks tehtud, et meile laekunud relva pole eelnevalt õigusvastaselt, kuritegelikel eesmärkidel kasutatud.”

Inimesed, kes peaksid nende valduses oleva relva ja selle dokumentatsiooni üle vaatama, võib tinglikult jagada seitsmesse rühma: need, kel on legaalselt soetatud, kuid seni registreerimata relvad; registreeritud, kuid aegunud relvaloaga tulirelvi omavad isikud; surnud relvaomaniku lähedased, kes ei tea, mida relvaga peale hakata; isikud, kes on relvi leidnud hoonete renoveerimisel; isikud, kes on teadlikult endale soetanud illegaalse relva; möödunud sõdadest jäänud relvi omavad isikud; isevalmistatud relvade tegijad, soetajad ja hoidjad.

Teadmiseks veel nii palju, et käesoleva aasta aprillis kehtima hakanud seaduse alusel kohaldatakse relvaseadust ka neile relvadele, mis on valmistatud aastatel 1870–1890. Varem kehtinud relvaseadust ei kohaldatud enne 1890. aastat valmistatud relvadele.

Ebaseaduslike relvade vabatahtliku loovutamise kampaaniat korraldab Lääne politsei juba kolmandat aastat. Liivi Vares ütles, et 2005. aastal toodi Kuressaare politseijaoskonda üks ebaseaduslik relv, läinud aastal aga mitte ühtegi.

Lääne politseiprefektuuri haldusalal tervikuna loovutati 2005. aastal politseile 13 ebaseaduslikku relva, kaks relva vintrauda ja kolm detonaatorit. 2006. aastal aga toodi politseisse 17 ebaseaduslikku tulirelva ja üks kahuritoru.

Täiendavat infot võib küsida Kuressaare politseijaoskonna vanemspetsialistilt Liivi Vareselt, tel 45 49 734.

Print Friendly, PDF & Email