Jõulukuuske saab Kuressaares osta 10 kohast

Kuressaare linnavalitsus kinnitas otsuse, mille kohaselt võivad ettevõtjad linna haldusalal tänavu müüa jõulukuuski 10 kohas.

Jõulukuuski võib müüa kesklinnas asuva suure jõulukuuse juures, linna turul, Smuuli tn 11 skate-pargis, Tuulte Roosi elamurajoonis Ranna 36 maja juures, Roomassaare kaupluse nurgal, Mooni tn 3 ja 5 vahelises parklas, Kitzbergi tn bussiparklas, Tallinna tn 4 esisel platsil, Tallinna tn 4 ja 8 vahelisel alal ning Kaare tn ja Pihtla tee nurgal.

Kuressaare linnavalitsuse heakorra ja haljastuse spetsialist Kaljo Ellik ütles, et see ei tähenda, et kõikides nendes kohtades jõulukuuski müüma ka hakatakse. “Tegu on vaid kohadega, mis linnavalitsus ettevõtjatele välja pakub,” selgitas ta ja lisas, et kuuski võib müüa ka mujal, kuid siis tuleb müük linnavalitsusega eelnevalt kooskõlastada.

Nagu varasemal paaril aastal, nii on ka tänavu jõulukuuskede müüjad müügimaksust vabastatud, välja-arvatud turul müües. Kolm aastat tagasi pidid kuusemüüjad tasuma 500 krooni müügimaksu.

Jõulukuuskede müüjal peavad olema müügiõigust tõendavad dokumendid: veoseleht, kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjalidega sooritatavate tehingute eeskirjade kohaselt koostatud metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt või kinnitatud metsateatis ja maakasutusõigust tõendav dokument.

Müües jõulukuuski eravaldustes, tuleb samuti esitada kõik äsjamainitud dokumendid, v.a maakasutusõigust tõendav dokument.

Pärast iga müügipäeva lõppu peavad jõulukuuskede müüjad müügiplatsi kohe korrastama. Jõulukuuskede müügipileteid väljastab, tegevust kureerib ning järelevalve teostab Kaljo Ellik (tel 45 33 673).

Print Friendly, PDF & Email