Hooldekodud korda aastaks 2015

Saare maakonna arengustrateegia 2020 näeb ette maakondliku sotsiaalhoolekande võrgustiku rajamist ning kavas märgitakse, et aastaks 2015 on maakonnas tagatud seadusandlusele tuginev sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavus ja kvaliteet.

Samuti lubatakse, et selleks ajaks hoolekandeasutused on renoveeritud ning kogu hoolekandeasutuste süsteem optimeeritud.

Dokument ütleb, et Muhus rajatakse üldhooldekodu ja päevakeskus, Kihelkonna hooldekodu renoveeritakse, Eiklasse rajatakse üldhooldekodu-päevakeskus, Kuressaarde tuleb rehabilitatsiooni ja eakate keskus ja Kõljalga kuni 30-kohaline üldhooldekodu-päevakeskus, Pähkla hooldekodu reorganiseeritakse valla hoolekandekeskuseks ning Mustjalga rajatakse sotsiaalkeskus ja arendatakse välja sotsiaalhoolekandeteenused.

Päevakeskused plaanitakse rajada viide maakonna punkti: Orissaarde, Mustjalga, Kaarmale, Lümandasse, Salme valda, kusjuures teenuseid plaanitakse neis pakkuda kõikidele sihtgruppidele.

Lisaks näeb kava ette Randvere töö- ja õppekeskuse väljaarendamise erivajadustega inimeste töö- ja rehabilitatsioonikeskuseks ja toetatud elukohtadeks. Samuti kõneldakse pere-tüüpi laste asenduskodu ehitamisest ning asenduskoduteenuste arendamisest Kuressaare väikelastekodu baasil.

Oluliseks peetakse rehabilitatsiooniasutuse rajamist sõltuvusprobleemidega noortele ja täiskasvanutele ning intellektipuudega Saaremaa noortele aastaringsete pere-tüüpi tugikodude rajamist. Plaanis on ka puuetega inimeste koja ruumide renoveerimine ja laiendamine.

Print Friendly, PDF & Email