SÜG sihtasutus läheb kolmeaastasele kokkuhoiurežiimile

Kuna SÜG sihtasutuse hallatavate hoonete renoveerimistööd on läinud kulukamaks, kui algselt kavandatud, on ettevõte sattunud rahalistesse raskusse ja peab järgnevaks kolmeks aastaks üle minema kokkuhoiurežiimile. Samas on aga sihtasutuse nõukogu seisukohal, et tehtud on tänuväärne töö ja pankrotiohtu pole.

SÜG sihtasutuse nõukogu esimees Erik Keerberg kinnitas Oma Saarele, et midagi katastroofilist Saaremaa ühe esinduskooliga seotud sihtasutusega lahti ei ole.

“Võin kinnitada, et me ei seisa ületamatute raskuste ees ja pankrotiohtu sihtasutusel ei ole,” rääkis Keerberg. “Kõik päevakorda kerkinud probleemid oleme SÜG sihtasutuse juhatusega läbi arutanud ja jõudnud üksmeelele, kuidas edaspidi toimida.”

Ei kooskõlastanud ülekulutusi

Sihtasutuse nõukogu esimees lisas, et juhatus on ära teinud suure ja tänuväärse töö. “Koolihoone on nii seest kui väljast saanud praktiliselt uue ja kaasaegse väljanägemise, koolimaja juurde on valminud uus ja modernne staadion ning uuendatud on ka maja ümbrus,” loetles Keerberg tehtud töid.

“Kõik see on positiivne. Mida aga tuleks juhatusele ette heita, on see, et kuna renoveerimistööd läksid kulukamaks, kui algselt kavandatud, siis oleks ikkagi kõik ülekulutused juba nende kavandamise hetkel tulnud sihtasutuse nõukogu ja linnavalitsusega ka kooskõlastada. Seda aga ei tehtud.”

Kolmeaastane kokkuhoid

Et tekkinud finantsraskustest välja tulla, on SÜG sihtasutuse nõukogu juhatusele teinud korralduse töötada järgmiseks kolmeks aastaks välja kokkuhoiuprogramm. Lahtiseletatuna tähendab see seda, et kõik tehtavad kulutused tuleks edaspidi hoolikalt läbi mõelda.

Kokkuhoiurežiim koolis on sel õppeaastal olnud juba märgatav. Nii näiteks on juhtkond varasemast hoolikama kontrolli alla võtnud telefonide kasutamise. Aineõpetajatest kabinetijuhatajad peavad aga kõikidest kavandatavatest kulutustest juba varakult sihtasutuse juhtkonda teavitama, kes siis otsustab, kas need kulud on otstarbekad või mitte. Sihtasutuse nõukogu esimees Erik Keerberg pidas antud olukorras seda igati mõistlikuks käitumiseks.

Lisataotlus staadioni hooldamiseks

Möödunud nädalal ei rahuldanud linnavalitsus SÜG sihtasutuse juhtkonna palvet (asutuse nõukoguga oli see kooskõlastamata) suurendada linnaeelarvest sihtasutuse halduses olevate hoonete renoveerimiseks kuluvat summat 400 000 krooni võrra aastas ja seda kuni 2019. aasta lõpuni.

Nüüd taotleb sihtasutuse juhatus – seekord on see nõukoguga kooskõlastatud –, et linnavalitsus suurendaks oma eelarvest SÜG-i uue staadioni hooldamiseks tehtavaid kulutusi.

“Kuna kool ise kasutab uut staadioni vaid kolmandiku ajast ja ülejäänud aja on see avatud kasutamiseks kõigile linnakodanikele,” ütles Erik Keerberg, “siis pidasime seda juhtkonna taotlust põhjendatuks.”

Koolihoone ja selle ümbruse renoveerimistöödeks on SÜG sihtasutus võtnud 32 miljonit krooni laenu. Ettevõtte finantsraskused on tekkinud sellest, et viimastel aastatel on kallinenud laenuintress, mistõttu on märkimisväärselt suurenenud laenu tagasimaksed. Samas on kallinenud ka ehitustööd ja renoveerimise käigus on veel selgunud lisatööde tegemise vajadus.

SÜG sihtasutus asutati 2001. aasta alguses eesmärgiga tagada koolile soodne õpi- ja töökeskkond ning senisest säästlikumalt ja efektiivsemalt kasutada kooli vara. Selle juhatus on kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad Viljar Aro (esimees), Aado Haandi ja Marika Pärtel.

Print Friendly, PDF & Email