Koguva dolokarjääri ümber lõid kired lõkkele (8)

Koguva dolokarjääri ümber lõid kired lõkkele

 

Eile Muhu koolimajas toimunud Koguva dolokivi karjääri taasavamise keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu pidi peaaegu ära jääma, kuna kohalikud külaelanikud üritasid koosoleku juhtimist enda kätte võtta. Karjääri ümberkaudsete külade elanikud väljendasid oma kategoorilist vastuseisu dolokivi kaevandamise taasalustamisele. Oma sõna ütles Skype’i vahendusel sekka ka Eesti Roheliste Partei juht riigikogu liige Marek Strandberg.

Juba pea aasta kestnud vastuseis Koguva karjääri taasavamisele sai eile juurde uut hoogu, kui avalikule arutelule tuli OÜ Steiger ekspertide koostatud keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruanne, mis ütleb, et vaatamata erinevatele aspektidele on kaevandamise taasalustamisest tulenev negatiivne keskkonnamõju minimaalne.

Mässumeelsed kohalikud

Enne kui aruande avalik arutelu alata sai, väljendas Muhu põhikooli saali kogunenud rahvas oma eitavat suhtumist, soovides panna koosolekut juhtima oma esindaja. Asi päädis väljaotsitud seadustega ja järeleuurimisega, kellel on õigus seda koosolekut juhatada.

MTÜ Vesiaru esindaja ja karjäärile vastuseisjate eestvedaja, Igaküla elanik Uno Aavik palus protokollida, et antud koosoleku pidamise viis on ebademokraatlik ning nemad protesteerivad selle vastu. Arendaja esindajana koosolekul viibinud Saarte teedevalitsuse juhataja Aleksander Kollo kutsus inimesi üles koostööle ning ütles, et koosolek ongi kokku kutsutud selleks, et jõuda mõistlike lahendusteni, mille üheks tulemiks võib olla ka karjääri mitteavamine.

Kas ikka peab?

KMH aruandele ja kogu protsessile olid oma vastuseisu kirjalikult juba varem avaldanud erinevad mittetulundusühingud ning Muhu elanikud. “Kas te ei arva, et Muhu miljöö on rohkem väärt kui need killustikukoormad, seda ilma kaalukausile asetamata,” küsis oma kirjas Koguva külaseltsi juhatus, lisades, et nad tahaksid loota ametnike peale, et ükskord lõpeks see maapõue peidetud mammona jaht. Koguva külaselts usub, et maanteede korrashoiuks peaks eelistama mõistlikumaid lahendusi kui karjääri taasavamine.

Koosolekul tuldi välja ka oma ühisarvamusega, millele on alla kirjutanud Igaküla, Koguva ja Rootsivere elanikud. Lisaks erinevad mittetulundusühingud. Nende ühine seisukoht on, et karjääri taasavamine on kategooriliselt vastunäidustatud ning seab ohtu kohalike inimeste elukvaliteedi. Lisaks märgiti, et KMH on teostatud lubamatult pealiskaudselt, jättes arvestamata mitmeid olulisi argumente. Samuti sooviti antud piirkonna kuulutamist kaitsealaks.

Ei ole oluliselt kahjulik

Inseneribüroo OÜ Steiger läbiviidud keskkonnamõjude analüüs tuvastas, et karjääri taasavamise negatiivne keskkonnamõju on minimaalne. OÜ Steiger juhatuse liikme Erki Niitlaane sõnul on olemasolevatele andmetel tuginedes tehtud põhjalikud analüüsid ja tulemusena on selgitatud, et Saarte teedevalitsuse kavandatav karjäär (9,66 ha ulatuses) ei mõjuta oluliselt kohalikku põhjavett ega ka ümberkaudset loodust. Niitlaane sõnul on omad negatiivsed mõjud muidugi olemas, kuid vastavate vahenditega saab neid veelgi vähendada.

Analüüsides erinevaid aspekte jõudis OÜ Steiger seisukohale, et mäetööde ja kaevandamisega kaasnev tolm ja müra ei saa oluliselt häirida ümberkaudsete elanike huve. Samuti olevat alati võimalik arendajaga kokkuleppele jõuda optimaalsemates kaevandamise ja transpordiperioodides.

Niitlaan selgitas ka, et karjääriga kaasnev ei saa olla kuidagi kahjulik põhjaveele, mida rahvas siiski eriti uskuda ei tahtnud.
Niitlaane kinnitusel võetakse küsimused ja ettepanekud arvesse ning aruannet nendega ka täiendatakse.

Killustik ainult Muhumaale

25 aastaks kaevamisluba taotleva Saarte teedevalitsuse juhataja Aleksander Kollo kinnitusel kasutataks karjäärist saadavat killustikku vaid Muhu saare teede jaoks, kuna antud materjali kvaliteet on kehvavõitu. Kollo sõnul ei ole seda mõtet saarelt välja vedada, kuna suurte teede remondi jaoks seda kasutada ei saa. “Mitte üht kantmeetrit ei viida välja ega müüda maha, vaid kasutatakse Muhu saare tarbeks,” andis Aleksander Kollo sõna. Samuti lubas ta, et juhul kui karjäär avatakse, asfalteeritakse ära sinnaviivad teed, et leevendada transpordist tulenevaid mõjusid.

Kokkutulnute väiteid, et karjääri avamine ei ole sellise kaevandamismahu juures (294 000 m3) majanduslikult mõttekas ning mõne aja pärast hakatakse nagunii taotlema suuremaid mahtusid, pareeris Niitlaan arvutustega killustiku hinna kohta ning väitis, et seadusest tulenevalt peab kaevemahtude suurendamise soovi korral tellima uue mõjude hindamise.

Protsessi edasine käik näeb ette ettepanekute sisseviimise esitatud aruandesse ning uue avaliku arutelu. Lõpliku sõna karjääri avamise kohta ütleb siiski Muhu vallavalitsus. Teoreetiliselt on võimalik, et vallavalitsuse eitava seisukoha korral võib oma vetoõigust kasutada ka vabariigi valitsus.

Print Friendly, PDF & Email