Veevärk kuulutas välja Kuressaare torutööde riigihanke

Kuressaare Veevärk kuulutas eile maakondliku veemajandusprojekti raames välja Kuressaare linna torustike ehitamise teise etapi tööde riigihanke.

AS-i Kuressaare Veevärk tegevjuht Illar Noot ütles Oma Saarele, et hanke raames paigaldatakse Kuressaares 23 km torustikku, mille tulemusel saab vee- ja kanalisatsioonitrassidega varustatud vähemalt 99 protsenti linna elamutest. Hange kuulutatakse välja neljas osas, pakkumised avatkse jaanuaris ning tööd võivad alata juba kevadel.

Sel aastal loodab vee-ettevõte kuulutada välja ka Kaarma valla hanke (Laheküla, Kudjape, Eikla) ning Kuressaare reoveepuhasti rekonstrueerimise ja survetõstepumpla ehitamise hanke.

Praeguste andmete kohaselt eraldab keskkonnainvesteeringute keskus Kuressaare ja Kaarma valla hanketööde kallinemise katteks umbes 60 miljonit krooni lisaraha.

Lisavahendeid eraldab riik vaid üle 2000 elanikuga asulate reoveekogumisala projektidele. Ülejäänud maakondlikus veemajandusprojektis osalevate valdade hanketööde kallinemist riik praegu korvata ei kavatse, mistõttu vallad peavad tööde mahtu kärpima, arvestades ühtekuuluvusfondist eraldatud vahenditega.

Print Friendly, PDF & Email