Leisi vald teeb Laugu küla suvitajatele erandi

Leisi vald taotleb esmakordselt pärast üldplaneeringu kehtestamist 2000. aastal elamute ehituseks ehituskeeluvööndi vähendamist.

Leisi valla üldplaneeringuga on suvilate ehituseks ette nähtud Soela–Pammana ja Paaste–Jõiste suvilapiirkond, kus ehituskeeluala on vähendatud vastavalt 50-le ja 100 meetrile.

Möödunud nädalal keskkonnaministrile esitatud taotluses aga soovib vald vähendada 150 meetrile Laugu külas rannamaantee ääres asuva Harjuka kinnistu ehituskeeluvööndit. Kinnistu jaotatakse neljaks krundiks võimalusega ehitada igale krundile üks hoone.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ütles, et taotlus on tõesti erandlik, kuid ehitamine 200 meetri joone taha suruks ehitised liiga maantee lähedusse. Kinnistu naabruses asub pikalt kulgev Natura ala, kus üleujutuse tõttu pole võimalik ehitada.

Print Friendly, PDF & Email