Kohtus

Esmaspäeval ja teisipäeval oli Kuressaares kohtupingis mitu alkoholijoobes rooli istunud meest.

Korduvalt purjuspäi sõitmine tõi reaalse vanglakaristuse
Reaalse vanglakaristuse määras kohus eile mehele, keda on rooli tagant purjus päi tabatud juba korduvalt.

Alar Varvast karistati 2006. aasta 1. novembril 15 000 krooni suuruse rahatrahviga ja võeti kuueks kuuks ära juhtimisõigus. Sellele vaatamata istus noormees käesoleva aasta veebruaris Jõgeva maakonnas purjus peaga autorooli.

Selle eest mõisteti talle 4. aprillil Jõgeva kohtumajas kuus kuud tingimisi vangistust 18 kuulise katseajaga ning taas võeti temalt katseajaks ära ka juhtimisõigus. Kuid seegi karistus ei hoidnud meest autoroolist eemal – 10. oktoobril tabati ta Kuressaare–Kuivastu maanteel sõiduauto Honda roolist, jälle keskmises joobes ja loomulikult ilma juhtimisõiguseta. Alar mõistis oma süüd ja nõustus asja arutama kokkuleppemenetlusega.

Kohtunik mõistis Alar Varvasele üheksa kuud vangistust, millele lisandus talle käesoleva aasta 4. aprillil Jõgeval tingimisi mõistetud kuus kuud vangistust. Kokku tuleb noormehel trellide taga istuda üks aasta ja kolm kuud ning tasuda sunniraha 5400 krooni ja õigusabiga seonduvad kulud.

Lisakaristusena võttis kohus Varvaselt kaheks ja pooleks aastaks juhtimisõiguse. Mees viibis kuni eilseni vabaduses ja ka kohtusaalis tal käsi veel raudu ei pandud. Alles pärast kohtuotsuse jõustumist saadetakse talle koju teade, millal ta peab kinnipidamiskohta minema.

Reaalse vangistusega auto joobes juhtimise eest on Kuressaare kohtumaja kantselei juhataja Elle Kuusksalu sõnul tänavu karistatud kolme isikut.

Roolijoodik määrati ühiskondlikule tööle
Teisipäeval tunnistas kohus auto korduva joobes juhtimise eest süüdi Aivar Suusteri ja otsustas meest karistada kuue kuu pikkuse vangistusega, millele lisandub eelmisel aastal Rapla kohtumajas määratud vanglakaristus. Kokku määrati mehele üheksa kuud vangistust, millest läheb maha eelvangistuses äraistutud 2 kuud ja 7 päeva.

Kuna samas otsustas kohus asendada Suusterile mõistetud ja ärakandmisele kuuluva karistuse süüdistatava nõusolekul kuue kuu ja 23 päeva üldkasuliku tööga, vabastati ta vahi alt kohtusaalis.

Ühele vanglapäevale vastab kaks tundi tööd ning seega peab Suuster tegema ühe aasta jooksul 406 tundi üldkasulikku tööd. Kui aga süüdimõistetu hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele.

Lisakaristusena võeti Aivar Suusterilt üheks aastaks mootorsõiduki juhtimisõigus ja mõisteti riigituludesse menetluskulu – sunniraha 5400 krooni.

Kohus kohaldas sundtoomist
Jüri Suu tõi politsei teisipäeval kohtusse sundkorras, sest ta ei ilmunud eelmisele istungile ja meest ei saadud kätte ka mobiiltelefoni teel.

“Kohtusse mitteilmumise puhul võib kohaldada sundtoomist ja võib kasutada tõkendiks ka vahi alla võtmist,” lausus prokurör Svetlana Maripuu, kes oli kohtualuse käitumise pärast pahane. “Nii võib süüalune varsti ennast trellide tagant leida, sest kui samas vaimus suhtumist kohtusse jätkata, võidakse karistus täitmisele pöörata,” lisas ta.

Ka kohtualuse kaitsja Vahur Tänav oli nördinud ja tegi süüalusele märkuse, et sellise käitumise korral, kui süüalune kohale ei ilmu, võib kohtunik kokkulepet mitte kinnitada. “Inimlikud eksitused,” ütles Suu, väites, et ei olnud teadlik ajast, millal kohus toimub, kuigi kutsed oli ema kodus vastu võtnud.

Jüri Suud süüdistati selles, et ta käesoleva aasta 6. augusti hommikul juhtis Muhus sõiduautot, olles raskes joobes. Kohtunik kinnitas kokkuleppemenetluse ja meest karistati kümne kuu pikkuse vangistusega tingimisi 18 kuulise katseajaga, mil ta on allutatud käitumiskontrollile. Lisaks tuleb Suul tasuda 5400 krooni sunniraha ja õigusabiga seonduvad kulud.

Kaks meest sai tingimisi vangistuse
Meelis Nõud karistas kohus teisipäeval nelja kuu pikkuse vangistusega tingimisi 18 kuulise katseajaga, mil noormees on allutatud käitumiskontrollile.

Samuti tuleb tal tasuda 5400 krooni sunniraha ja õigusabi kulud. Nõu juhtis käesoleva aasta 24. septembril Kaarma vallas autot, olles kerges joobes.
Varem on meest karistatud 11 väärteo eest; joobes juhtimise eest on teda karistatud 9000 krooni suuruse rahatrahviga.

Teisipäeval sai karistada ka auto rooli purjus peaga istunud Ander Vestung, kellele kohus määras karistuseks kuue kuu pikkuse vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga, mil mees suunatakse kriminaalhooldaja järelevalve alla.

Lisaks võeti Vestungilt aastaks mootorsõiduki juhtimise õigus ja tal tuleb tasuda menetluskuluna 5400 krooni sunniraha.

Print Friendly, PDF & Email