Kärla vald loobus koduõe ametikohast (2)

Kärla vallavolikogu tunnistas teisipäeval kehtetuks oma maikuust pärineva määruse, millega loodi vallavalitsuses koduõde-hooldustöötaja ametikoht.
Kärla vallavanem Enno Pildre ütles Oma Saarele, et Kärla vald lõpetab koduõe teenuse pakkumise ja nimetatud ametikoht koondatakse.

Koduõde-hooldustöötaja ametikoha kaotamise aluseks on tervishoiuameti vastavasisuline ettepanek vallavolikogule.

Tervishoiuamet tuvastas ajalehes Oma Saar ilmunud artikli põhjal algatatud järelevalvemenetluse käigus, et koduõe ametikoht Kärla vallas on ebaseaduslik, kuna kehtiv õiguskord ei võimalda vallavalitsusel tervishoiuteenust osutada.

“Natuke tagurpidi käis meil selle ametikoha tegemine, algul leiti inimene ja alles siis tehti ametikoht, “ rääkis Enno Pildre. “ Mujal käib asi nii, et kõigepealt selgitatakse välja koha vajadus, tehakse vastav kord, siis volikogu kinnitab selle korra, eraldab raha ja alles siis võetakse inimene tööle.”

Volikogu lükkas tagasi ettepaneku jätkata laias laastus sama teenuse pakkumist teise ametinimetuse alla, samuti ei pälvinud enamuse poolehoidu ettepanek sõlmida koduõenduse leping teenust osutava osaühinguga.

Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks selgitada 1. veebruariks välja, kas vallas on vaja veel ühte sotsiaaltöötajat või mitte.

Print Friendly, PDF & Email