Upa piirkonna elanikud ootavad vallalt abi trasside ehitamiseks

Kümmekond Upa piirkonna majapidamist loodab tänase Kaarma vallavolikogu positiivsele otsusele eraldada raha Pumpla maaüksuse vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamiseks.

Vastav piirkond on trassiehitust oodanud juba kaks aastat, nüüdseks on inimeste kannatus lõppenud ja nad püüavad ise midagi ära teha.
Upa piirkonna Pihlaka tee, Upa küla tee ja Kaarli tee esindajad pakuvad vallavalitsusele koostöövõimalust, et ehitada välja 120-m trassilõik, mis annaks sealsetele majapidamistele võimaluse vastavate kommunikatsioonidega ühineda.

Praegu on piirkonnas kaks majapidamist, kus inimesed elavad vee ja kanalisatsioonita. Lisaks seisab trassi puudumise taga kuue majapidamise sissekolimine. Nüüd pakuvad piirkonna esindajad koostöös OÜ-ga Aino Arendus võimalust, et osaühing ehitaks puuduva trassilõigu ning vallavalitsus ostaks selle hiljem vastavalt ehituse maksumusele välja. Esialgsete uuringute kohaselt tõotab ehituse hinnaks kujuneda 340 000 krooni.

Üks Kaarma vallavalitsusele saadetud kirjale allakirjutanutest, Pihlaka tee esindaja Andrus Kandima ütles Oma Saarele, et peamiseks ajendiks koostöö pakkumisel oli, et protsess on juba liiga pikalt venima jäänud. Kandima sõnul oli juba kaks aastat tagasi juttu, et vee- ja kanalisatsiooniprobleemid saavad lahendatud, kuid pidevalt on asi erinevatel põhjustel edasi lükkunud.

“Kui kaks aastat tagasi oleks teadnud, et asi nii läheb, oleks kohe võinud hakata seda kuidagi teistmoodi ajama,” nentis Kandima. Tema sõnul on kõik piirkonna majapidamised oma trassiosad juba valmis ehitanud ja nüüd oodatakse vallapoolset käiku. “Majad on valmis ja mööbelgi sees, kuid sisse ei saa kolida, kuna vett ja kanalisatsiooni ei ole,” kirjeldas Kandima olukorda.

Antud piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine oli algselt plaanitud lahendada maakondliku ühisveevärgi projektiga. Kuna keskkonnaministeerium aga projekti mahtu vähendas, jäi Upa piirkond sealt välja. Vallavalitsus pöördus seejärel keskkonnainvesteeringute keskuse poole, kes samuti ei olnud nõus valla taotlust täies mahus rahastama. Seetõttu tuli taotlusest välja jätta ka Pumpla maaüksus, mida käsitleti kui arenduspiirkonda.

Print Friendly, PDF & Email