Maakonna õpetajad koguvad palgaleppe tõttu streigiallkirju

Saare maakonna õpetajate seas on alanud küsitlus, kuidas käituda juhul, kui vabariigi valitsus ei rahulda Eesti haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmisel aastal pedagoogide palka vähemalt 30% võrra.

Saaremaa haridustöötajate liidu (SHL) esimees, Kallemäe kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Signe Ratas ütles Oma Saarele, et praegu teab ta kindlalt vaid maakonna haridustöötajate usaldusisikute seisukohta.

“Novembrikuu algul oli koos SHL volikogu, kuhu kuulub 24 usaldusisikut,” rääkis Ratas. “Volikogu liikmetest oli kohal veidi üle poole ja sellel koosolekul jäi küll valdavaks seisukoht, et valitsuse lubatud 20-protsendiline palgatõus meie õpetajaid ei rahulda.”

Et teada saada kõigi SHL-i kuuluvate haridustöötajate arvamust, otsustas volikogu koolides läbi viia küsitluse, mille andmed peaksid selguma detsembri alguses. “Eks siis selgu ka meie õpetajaskonna hoiak – kas pooldame streiki või peame vajalikuks muude aktsioonide korraldamist, et valitsus meie nõudmisi arvestaks,” ütles Ratas. “Kui aga küsitlus näitab, et meie liikmed on olukorraga rahul, ega me siis ka mingeid vastuaktsioone kasuta.”

Signe Ratase sõnul andsid poliitikud enne valimisi suuri lubadusi, et eesti õpetaja peaks normkoormusega töötades riigilt vähemalt keskmist töötasu saama. “Tegelikkus aga näitab, et õpetaja töötasu jääb normkoormusega töötades riigi keskmisest palgast iga aastaga üha enam maha,” märkis ta.
Eesti haridustöötajate liidu esimees Sven Rondik tõdes Eesti Päevalehe veergudel eile, et “protsentuaalselt võib ju valitsuse lubatav [20-protsendiline] palgatõus suurelt kõlada, kuid tegelikult jääb õpetajate palk riigi keskmisest üha kaugemale allapoole”.

Võrdluseks tõi Rondik näite, et kui 2007. a prognoositi riigi keskmiseks palgaks 11 258 krooni, siis tegelikkuses oli see kõrgem. Samas on aga õpetajate alampalk ehk normkoormuse eest riigilt saadud tasu 8260 krooni olnud riigi keskmisest palgast enam kui 3000 krooni madalam.
EHL andmeil prognoosib rahandusministeerium 2008. aastaks ligi 13 000-kroonist keskmist palka, valitsuse lubatud 20-protsendiline alampalga tõus tähendaks õpetajatele aga vaid 9912-kroonist palka.

Sven Rondik tõdes EPL-le antud usutluses, et ka EHL-i nõutud 30-protsendiline palgatõus ei küüniks riigi keskmiseni, kuid sel juhul käärid nende vahel ikkagi väheneksid.

Käesoleva õppeaasta alguse seisuga oli Saare maakonnas 643 õpetajat, neist umbes 360 kuulub Saaremaa haridustöötajate liitu.

Print Friendly, PDF & Email