Kaarma vallal seisab ees suur ehitusaasta

Kaarma vald investeerib järgmisel aastal erinevate projektide kaasrahastamiseks üle 16 miljoni krooni, millest lõviosa on seotud infrastruktuuride arendamisega.

Kaarma vallavanem Ülo Vevers ütles, et üks olulisemaid objekte vallas on Eikla koolihoone rekonstrueerimine multifunktsionaalseks hooneks, kus hakkavad tegutsema ka hooldekodu, lasteaed ja vabaaja keskus. Hoone maksumus on hinnanguliselt 31 miljonit krooni, mille rahastajana näeb vald KOIT kava.

Lääne-Eesti saarte alamvesikonna veemajandusprojekti raames saavad veevarustuse ja kanalisatsiooni Kudjape, Laheküla ja Eikla asula, projekti maksumus on ligemale 29 miljonit krooni ja rahastajateks struktuurifond ja keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).

KIK-i toetusega loodab vald järgmisel aastal lahendada Nasva ja Aste küla veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemid (maksumus vastavalt 15,8 miljonit ja 8,2 miljonit krooni) ja Upa küla elanike varustamise kvaliteetse joogiveega (4,4 miljonit krooni).

Suuremate objektidena on investeeringute kavas ka Mändjala puhkeranna infrastruktuuri väljaehitamine (15 miljonit krooni), jäätmete liigiti kogumise süsteemi rajamine (5 miljonit) ja Aste põhikooli staadioni rekonstrueerimine (3 miljonit).

Maha pole maetud ka mõte Kaarmise järve kasutuselevõtust puhkekohana, mis sõltub aga käimasoleva keskkonnamõjude hindamise tulemustest.

Print Friendly, PDF & Email