Linnavalitsus kohaldas abihoone lammutamata jätmise eest sunniraha (3)

Kuressaare linnavalitsus on kohaldanud 1000 krooni suuruse sunniraha OÜ-le Kuressaare Ööklubi, kes ei suutnud tähtajaks lammutada Vikerkaare 5 krundile kerkivat ehitusloata majapidamisabihoonet.

Linnavalitsuse väljastatud tingimuste kohaselt oli krundile ette nähtud ainult üks korterelamu, kuid selle omanik, kellele kuulub ka ööklubi Diva, ehitas krundile veel ka abihoone.

Osaühingule Kuressaare Ööklubi oli eelnevalt tehtud ettekirjutus, mis kohustas ettevõtet 14. novembriks peatama krundil ehitustegevuse ning lammutama ehitatu.

Omanik ei ole nimetatud tähtajaks linna ettekirjutusele reageerinud, seega kohaldati esimesel korral sunniraha summas 1000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email