Keskkonnateenistus selgitab prügi sorteerimise ja ladestamise korda (2)

Kilekotte, pakkekilet ja kartongist joogipakendid tuleb ladestada koos muu joogitaaraga – sellise vastuse saatis Saaremaa keskkonnateenistus Kuressaare linnavalitsusele pärast seda, kui 16. novembri Oma Saares oli ilmunud artikkel “Uuest aastast on Kuressaares prügikonteinereid kolme liiki.”

Kõne all olevas artiklis väitis Kuressaare linna keskkonna- ja välissuhete spetsialist Karli Valt, et alates 1. jaanuarist võib linna haldusalal näha kolme liiki prügikonteinereid: sinist värvi konteinerid, mis on mõeldud paberi ja kartongi kogumiseks; rohelist värvi konteinerid, mis on mõeldud klaasist, plastikust joogipudelite ja metallist joogipurkide kogumiseks ja n-ö üldkonteinerid muude olmejäätmete kogumiseks.

Sealjuures toonitas Karli Valt, et rohelisse konteinerisse ei tohi visata pakkekilet (näiteks piimakotid) ja kartongist joogipakendeid (näiteks mahla-, veini- või jogurtipakendid). Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti sõnul tuleb viimatimainitud jäätmeid kvalifitseerida kui olmejäätmeid, mis tuleb visata üldkonteineritesse.

Keskkonnateenistuse täpsustus

Nädalavahetusel läkitas Saaremaa keskkonnateenistuse keskkonnakorralduse peaspetsialist Pille Heero linnavalitsusse e-kirja, milles väljendatakse muret selle üle, kuidas linnavalitsuse ametnik on Oma Saare artiklis tõlgendanud prügi sorteerimise uut korda.

“Nii Eesti Pakendiringluse kui ka Eesti Tootmisorganisatsiooni koduleheküljelt võib lugeda, et Kuressaarde paigaldatud jäätmekonteinerid (need rohelised) on just segapakendi jaoks mõeldud,” kirjutab Heero.

Mis ikkagi on segapakend?

Samast keskkonnateenistuse linnavalitsusele läkitatud
e-kirjast võib veel lugeda, kuidas on vastavalt kehtivatele õigusaktidele määratletud mõiste “segapakend”. Nimelt liigitab keskkonnaministri määruse “Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” § 3 lg 2 p 2 ühte kategooriasse (jäätmekood: 15 01) kõik pakendid – siia kuuluvad nii klaasist, plastikust ja metallist joogitaara kui ka muud pakendijäätmed (nt segapakend).

Lahtiseletatuna tähendab see, et alates 1. jaanuarist tohib Kuressaare linnas rohelist värvi konteineritesse visata erinevast materjalist joogipudeleid ja -purke ning ka kartongist piima-, mahla-, veini- ning jogurtipakendeid (nn tetrapakendid). Samasse konteinerisse võib veel visata ka kilekotte ja pakkekilet.

Täpsemat infot selle kohta, mida uuest aastast tohib ja mida ei tohi Kuressaare linnas asuvatesse rohelist või sinist värvi konteineritesse visata, saad kõrvalolevalt jooniselt.

Print Friendly, PDF & Email