Keskkonnateenistus hakkab koostama üleujutuste kaarti

Saaremaa keskkonnateenistus laseb koostada digitaalkaardid Saare- ja Hiiumaa veealadest, mis jäävad tormide ja rüsijää korral vee alla.

“Kaardi eesmärk on teavitada kohalikke omavalitsusi, arendajaid ja elanikke rannikualadest, mis tormide ja üleujutuste korral on kõige rohkem ohustatud,” ütles Oma Saarele Saaremaa keskkonnateenistuse veespetsialist Arno Ilves. “Kinnisvara arendamisel rannas on surve suur, aga tavaliselt ei arvestata sellega, et tormide ajal võib veetase tõusta ja ohustada neid elamuid mere ääres.”

Arno Ilvese sõnul on üleujutatavad alad Eestis juba määratud, kuid paraku on Saaremaa kohta käiv info seal üsnagi puudulik. Lisaks analüüsib uus kaart rannaalade läheduses asuvate reostusohtlike objektide võimalikku mõju üleujutuste korral.

Kaartide koostamist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus ja projekt kannab nime “Läänesaarte alamvesikonna piiresse jääva Läänemere ranna ajuvee ala piiride täpsustamine ja erinevate veeseisude kaartide koostamine”. Kaardid peaksid valmima järgmise aasta suveks ja nendega saab tutvuda ka internetis.

Print Friendly, PDF & Email