Lihtne küsimus: Milline on Kuressaare arestimajas viibijate menüü ja kes neid toitlustab? (3)

Vastab Kuressaare politseijaoskonna komissar Aare Allik:

Kuressaare arestimaja toitlustamiseks on sõlmitud toitlustusleping OÜ-ga Sanera, toitu tarnitakse kohvikust Classic. Eelnevalt võttis Lääne politseiprefektuur hinnapakkumised viielt erinevalt asutuselt, sobivaimaks osutus eelnimetatud osaühingu pakkumine.

Kinnipeetava toitlustamise sätestab vangistusseaduse § 47. Toitlustamine korraldatakse vastavuses elanikkonna üldiste toitumistavadega ja silmas pidades elutegevuseks vajalikku toidutarvet. Kinnipeetava toitlustamine peab olema korrapärane ja vastama toiduhügieeni nõuetele. Eelnevalt me menüüd ei saa, toit valmistatakse, arvestades seaduses sätestatuga.

Print Friendly, PDF & Email