Linnavolikogu komisjon ei ole rahul Kuressaare Sõnumitega (6)

Kuressaare linnavolikogu kultuurikomisjon leidis oma teisipäevasel istungil, et Kuressaare linna finantseeritav ajaleht Kuressaare Sõnumid ei ole piisavalt informatiivne. Komisjoni esimehe sõnul jõuti samale järeldusele ka aastatagusel istungil, kuid vaatamata linnavalitsusele tehtud ettepanekutele ei ole midagi muutunud.

Järgmise aasta eelarveprojektis üle 300 000 krooni toetust saava linna häälekandja teema kerkis komisjoni esimehe Jaan Lemberi sõnul üles seoses eelarve arutamisega. Sama teema oli Lemberi kinnitusel arutlusel ka eelmise aasta eelarve menetluse ajal, kuid linnavalitsus tookord tehtud ettepanekutele ei reageerinud. Kord nädalas kõikide kuressaarlaste postkastidesse tasuta jõudev Kuressaare Sõnumid peaks kultuurikomisjoni esimehe arvates olema operatiivsem ja informatiivsem.

See puudutab eelkõige linnavalitsuses ja volikogus toimuvat. “Näiteks selle kandi pealt, et kui toimub volikogu, siis oleks info järgmises lehes. Mida ja kuidas arutati, mida otsustati,” näitlikustas Lember. Sama kehtivat ka linnavalitsuse istungite kohta. Lemberi sõnul saab loomulikult kõike lugeda ka internetist, linnavalitsuse kodulehelt, kuid seejuures tuleb siiski arvestada, et kõigil linnakodanikel ei ole interneti kasutusvõimalust.

Komisjoni esimehe kinnitusel ei ole kunagi kaheldud Kuressaare Sõnumite olemasolu vajalikkuses, vaid on arutatud, kas leht on oma praeguses formaadis piisavalt informatiivne.

Kuressaare linna pressiesindaja Priit Pruuli sõnul on Kuressaare Sõnumitele tõesti ette heidetud, et sealt pole midagi lugeda ning uudised on aegunud. Tema arvates on selle põhjus lihtne. “Meil on nii väike linn ja enamjaolt pole täna hommikul sündinud asi isegi mitte enam sama päeva õhtul mingi uudis. Enamik informatsiooni levib üht või teist kanalit pidi suusõnaliselt,” selgitas Pruul, lisades, et ka kodanikud ise võiksid vahel sule haarata ja linnalehele ühest või teisest asjast kirjutada.

Pruuli kinnitusel ei ole linnaleht ka päris tüüpiline ajaleht ega saa endale lubada nn ajakirjanduslikku vahtu, paraku on viimane aga see, mis Eestis lugejat huvitab.

Samas Pruul usub, et oma põhilist eesmärki, milleks on inimeste informeerimine, leht siiski täidab – eriti inimeste puhul, kes ise endale kumbagi kohalikku lehte ei telli, kuid soovivad ometi mingitki informatsiooni saada selle kohta, mis linnas toimub või kuidas lahkavad erinevaid probleeme vastava ala pädevad ametnikud.

Pressiesindaja sõnul püütakse lehte muuta pigem just linnalehele omaselt informatiivsemaks ja lakoonilisemaks. “Need, kes Kuressaare Sõnumitest SL Õhtulehte loodavad, peavad pettuma,” ütles Pruul OÜ Saaremaa Raadio poolt väljaantava lehe kohta, mis ilmub koos väljaandega Meie Maa Extra.
Küll aga on pressiesindajal põhjust teha kriitikat linnalehe kojukande kohta. “Ütlen ausalt – leht on minu postkasti jõudnud nii kolmapäeval, õigel ilmumispäeval neljapäeval kui ka reedel. Teinekord on aga üldse tulemata jäänud,” tõdes Pruul.

Print Friendly, PDF & Email