Probleemid on lahendamata

Probleemid on lahendamata

 

Juba paar kuud käib mitmel rindel madin bussiliikluse ümber. Ajakirjanduses päästis otsa lahti majandusminister Juhan Parts. Kui Saare maavanem Toomas Kasemaa pöördus ministri poole abi saamiseks bussiliikluse probleemide lahendamisel, sõimas ministrihärra maavanema läbi, nimetas ta käitumist korruptiivseks ja avaldas selle sõimuvalingu ajakirjanduses.

Ja läks lahti! Küll ministri, küll maavanema kaitseks. Õli valas tulle ka Valga maavanema Trašanovi otsene ja ametlik süüdistamine altkäemaksu võtmises bussifirmalt. See andis “põhjust” raadioajakirjanik Anvar Samostil panna Valga ja Saare maavanem paari ja pidada maavanemaid üldse korruptantideks. Parts oli hoos ja pidas vajalikuks korduvalt oma õigust ja jäikust avalikult õigustada, maavanemaid süüdistada ja kogu vastutus bussiliikluse hädades neile panna.

Paraku juttudest ja pealehüppamisest pole piisanud, probleemid on lahendamata. Bussijuhid tegid juba hoiatusstreigi, nüüd tahab GoBus lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Ka kõige rikkam maakond – Harjumaa – on oma bussihädadega maadelnud, kuid nüüd ütles nende bussifirma Harjumaa Liinid üldse lepingu üles. Murelikke mõtteid on kostnud üle kogu riigi. On tehtud mõnesuguseid ettepanekuidki asja parandamiseks.

Nüüd lõpuks märkas-ärkas ka Parts ja tunnistas, et reisijateveoga on asjad kogu riigis kapitaalselt korrast ära, kogu sellealane tegevus on vaja teisiti korraldada. Alustades lepingute sõlmimisest bussifirmadega, riiklike toetuste jagamisest, tegevuse koordineerimisest.

Parem hilja kui mitte kunagi! Võinuks tänitamise ja süüdistuste jagamise asemel kohe küsimusse süveneda ja tegutsema asuda. Sest probleeme jagub.

Võtame kas või suurte ja väikeste bussifirmade vahekorra. Ühelt poolt räägitakse meil lokaalsete väikeettevõtete toetamise vajadusest. Paraku surub praegune korraldus väikesed bussifirmad kõrvale. Kõigepealt on riigihanke väljakuulutajal lihtsam ajada asju ühe suurega kui mitme väiksega. Samas on see ka kindlam.

Suurettevõttel on manööverdamisvõimalused paremad, kui juhtub midagi bussiga või langeb bussijuht rivist välja. Paremad on ka tingimused hoolduseks ja remondiks. Omahindki peaks asjade normaalse korraldamise puhul madalam kujunema. Pole midagi parata, kapitalism on kapitalism, kapitali akumulatsioonil on omad seaduspärasused. Ja need suruvad väikese välja.

Teisalt, kas me nende kapitalistliku turumajanduse reeglite järgimisega või nende alusel välja töötatud eeskirjadega liiale ei lähe? Kas ikka peab iga külavaheliin end ise ära tasuma või võiks pikemate ja tulusamate liinide arvelt kinni maksma ääremaa küla eide ja taadi sõidutamiseks kuluva bensiini? Seda saaks ju suurema ettevõttega lepingut tehes ja riiklikku toetust määrates arvesse võtta. Või peab ikka iga külakolkasse viidud ajalehenumbri kättetoimetamine end ise ära tasuma? On’s see tõesti kuritegu, kui kulud kaetaks osaliselt rohkearvuliste kataloogikaupade edasitoimetamise arvelt?

Kui busside juurde tagasi tulla näikse ministeeriumis nüüd hakatavat aru saama, et ei kohalikust omavalitsusest ega maakonna tasandistki piisa kõigi liinide ladusaks toimimiseks. Juba on minister välja käinud mõtte luua mingi üleriigiline korraldav keskus. Kena on, aga kindlasti tuleks siis ka paika panna, mille eest konkreetselt vastutab kohalik omavalitsus, mille eest maavalitsus ja mille eest ministeerium.

Et ka ministeerium millegi eest vastutab, see arusaamine näikse nüüd ka ministrini jõudnud olevat. Võib-olla oleks mõistlik asjaosalistel koguni ühise laua ümber koguneda ja rahulikult, ilma kraaklemiseta aru pidada, mis edasi saab. Sest tänavuse aasta lõppki pole maakondades veel selge, kaugemaist aegadest kõnelemata.

Ja muidugi see vana probleem: kes siis õigupoolest on maavanem, millised on tema ülesanded? Toompea poolt on selgelt ja sirgelt välja öeldud, et maavanem on valitsuse poliitika elluviija maakonnas. Kes ja kas üldse on siis kedagi, kes maakonna rahva, nende ühiste huvide eest seisaks? Valitsuse poolt vaadates näikse arvatavat, et seda polegi üldse vaja. Toompealt tuleb käsk, maavanem lööb käe kõrva äärde ja asub täitma – mis kohalik rahvas arvab, pole üldse oluline. Viimati kas või Põlva maavanema paikapanek näib sellest tunnistust andvat.

Aga mis bussiliiklusest saab, kuuleme hiljemalt edaspidi. Loodetavasti on selleks ajaks mõni külavahebuss veel sõitma jäänud.

Print Friendly, PDF & Email