Laine Tarvis sunnib linnavalitsust tegelema avaliku korraga (2)

Laine Tarvis sunnib linnavalitsust tegelema avaliku korraga

 

Linnavolikogu linnakodaniku komisjoni esimees Laine Tarvis (fotol) saatis linnavolikogule kirja, milles viitab linnavalitsuse puudulikule tegevusele avaliku korra ja heakorra tagamisel.

Septembris toimunud istungil kohustas linnavolikogu linnavalitsust tõsiselt analüüsima avaliku korra mitterahuldavat olukorda ja esitama volikogu novembrikuu istungile loetelu meetmetest, mille abil oleks linnal võimalik parandada järelevalvet avaliku korra ja heakorra nõuete täitmise üle.

Sirvides novembrikuu linnavolikogu päevakorda, avastas Tarvis, et istungi päevakorras ei paista olevat avaliku korra analüüsi ega meetmete loetelu.

“Tahaks teada, millised on mitterahuldava avaliku korra ja heakorra analüüsi lõplikud tulemused ja konkreetsed meetmed olukorra muutmiseks ja seda ühe korraliku dokumendina, mitte jupikaupa,” osutas Laine Tarvis möödunud nädalal linnavolikogule saadetud istungi päevakorda käsitlenud kirjas.

Kirjas puudutas Tarvis ka linnavalitsuse rolli väärtegude kohtuvälise menetlejana. Ehkki vastav määrus on olemas, ei täida linnavalitsuse ametnikud vastavaid ülesandeid ja mõned isegi ei kavatse täita. Kui seadus on elukauge ja seda pole võimalik täita, siis tuleb teha ettepanek riigikogule seaduse muutmiseks, leidis Tarvis.

Tarvis tuletas meelde, et ka siseminister Jüri Pihl soovitas Kuressaare linnal selgitada välja turvalisuse riski sotsiaalsed ja olustikulised põhjused ning osaleda aktiivselt korrakaitselises tegevuses riikliku järelevalve teostamise kaudu.

Oluliselt vajab Tarvise hinnangul täiendamist ja muutmist linna avaliku korra eeskiri, mille puhul ei ole isegi täpselt teada, kes peaks selle täitmise kontrollimise eest vastutama.

Print Friendly, PDF & Email