Siseministeerium müüb Nõukogude armee vara

Siseministeerium pani enampakkumisele 17 mereäärset krunti, millest Saare maakonnas asub kolm – Loode ja Kaunispe piirivalve vaatluspunktid ning Liiküla piirivalvekordon.

Siseministeeriumi varahaldusbüroo kinnisvara peaspetsialisti Maarja Vesi sõnul on tegemist teenistuslikult mittevajaliku varaga ning saadud raha kavatsetakse kasutada investeeringuteks.

Et tegemist on ehituskeeluvööndis asuvate mereäärsete maatükkidega, võib juhtuda, et uuel omanikul on keeruline sinna midagi ehitada – kui pole just plaanis rajatisi renoveerida. Kinnisvaraeksperdid nentisid, et arvestades praegust kinnisvaraturu seisu, ei pruugi olla parim aeg maatükkide müümiseks ning riik võinuks müümiseks paremaid aegu oodata.

Maarja Vesi sõnul kohalikele omavalitsustele (ehk Torgu ja Mustjala vallale) enampakkumisel nn soodustingimusi seatud ei ole.

Nii Torgu kui ka Mustjala volikogu esimehed märkisid, kui omavalitsused ka oleksid maatükkidest huvitatud, ei suuda nad siiski võistelda kinnisvarahaidega. “Eelmise volikogu koosseisu ajal oli meil Liikülast juttu ning taotlesime kordoni maatükki isegi valla omandisse, kuid tookord riik ei andnud,” meenutas Mustjala volikogu esimees Toivo Lõhmus. Tema ametivend Torgust Mihkel Undrest nentis, et kindlasti peavad ostjad teadma, et objektid asuvad ehituskeeluvööndis.

Sõrve säärel asuva Loode tehnilise vaatluse punkti maa suuruseks ütleb ministeerium 2500 m², tehnovõrgud puuduvad. Krundil on vaatetorn, patrullmaja ja üks väiksem hoone, mis on oluliselt lagunenud. Eksperdid arvavad, et tõenäoliselt ei ole hoone renoveerimine majanduslikust aspektist otstarbekas, kuid pinna poolest oleks potentsiaalne kasutus suvilana siiski võimalik. Alghinnaks küsitakse 340 000 krooni.

Teine Torgu vallas müügis olev Nõukogude piirivalvele kuulunud objekt – Kaunispe tehnilise vaatluse punkt – asub 4200 ruutmeetril. Sellel krundil otsest merepiiri ei ole ning tehnovõrgud puuduvad. Olemasolevaid ehitisi ei ole kasutatud 15 aastat. Täpselt samuti nagu Loode kinnistu puhul leitakse, et majade renoveerimine ei ole mõttekas, kuid siiski oleks võimalik kasutada neid suvilana. Alghind on 360 000 krooni.

Mustjala vallas asuv Liiküla piirivalvekordon koosneb kasarmust, keldrist, koertehoonest, saunast, elamust. Eksperthinnangus märgitakse, et hooned ei vasta tänapäeva nõuetele ning nende olukord on kehvakene, kuigi kommunikatsioonid on olemas. Alghinnaks on pandud 750 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email