Selgitus kolmapäevase repliigi “Trükiveakurat või teadmatus?” juurde

Selgitus kolmapäevase repliigi “Trükiveakurat või teadmatus?” juurde

 

Olavi Pesti Saaremaa Muuseumi teadusdirektor:

Teatan kahetsusega, et koguteose “Saaremaa” 2. köite 1012. leheküljel avaldatud ekslikus fotoallkirjas on süüdi Saaremaa Muuseum. Kui foto paa-rikümne aasta eest muuseumile laekus, oli see selliselt annoteeritud arvatavasti üleandja sõnade järgi.

Kuna koguteose tarvis tuli üsna lühikese ajaga komplekteerida väga palju fotosid, ei märganud me eksitust seegi kord, kahjuks ei pannud seda tähele ka vastava artikli toimetaja. Tegelikult on nende kaunite selgepilguliste daamide näol ilmselt tegemist Naiskodukaitse Kuressaare jaoskonna juhatusega.

Mis puutub artiklite sisusse, siis mina küll ei söandaks prof Jüri Antile ette heita, et tal polnud aega süveneda Saaremaa Naiskodukaitse ajalukku. Koguteose ettevalmistajad teadvustasid endale selgelt, et osa valdkondi on seni uurimustega katmata. Suur dilemma seisnes selles, kas oodata veel või leppida suurteose mõningase ebaühtlusega. Arvatavasti õigustab raamatu ilmumist seegi, et see innustab üksikute valdkondade uurijaid selles esinevaid lünki täitma.

Print Friendly, PDF & Email