Saaremaa ettevõtjad tahavad luua ettevõtjate liitu (2)

Saaremaa ettevõtjad tahavad luua ettevõtjate liitu

 

Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži eestvõtmisel eile kohtunud maakonna ettevõtjad otsustasid koonduda Saaremaa ettevõtjate liitu.

“Tehti töörühm, kes selgitab, kas tootjate liiduga ühineda või kuidagi teistmoodi koonduda, moodustades täiesti uue ühenduse. 15. detsembriks tuleb kuueliikmelisel töörühmal see otsus langetada,” märkis Kuressaare kolledži esindaja Maret Pank.

Ühendusse võivad kuuluda nii väike- kui ka suurtootjad, füüsilisest isikust ettevõtjad ja üldse majandusega tegelevad inimesed. “Arvati, et Saaremaa on nii väike, et meil ei ole mõtet eraldi koondada väikeettevõtjaid ja suurtootjaid. Ettevõtjaid pole mõtet klassidesse lüüa,” kommenteeris arutelu Pank.

Läbirääkimistesse asuvad Merinvest omanik ja juht Enn Meri, Robert Pajusaar Kalla Mööblist, Villu Vatsfelt Saarte Liinidest, Kuressaare kolledži direktor Anne Keerberg, Kuressaare ametikooli arendusdirektor Sirje Ellermaa ja Mainori koolituse eestvedaja Saaremaal Meeli Lauk.

Kuressaare kolledžis toimunud ettevõtluspäeval vaagiti põhjalikult Saaremaa majanduselu. Seminari avanud maavanem Toomas Kasemaa rõhutas vajadust ettevõtete koostööks, mis tagaks kogu maakonna stabiilsema arengu. Lektorid tõid esile Saaremaa majanduse plusspooled ja rääkisid negatiivsetest külgedest.

Ettevõtluspäeva moderaator Muhu valla arendusnõunik Aadu Keskpaik toonitas ettevõtete piirkondliku koostöö ja kompetentsikeskuste rajamise vajadust. “Kui me tuletame meelde Eesti regionaalarengu strateegiat, siis selle põhimõte on, et igas regioonis valitakse arengutee ise, igaüks peab tuginema oma tugevatele külgedele ja tegelema nõrkade külgede likvideerimisega,” rääkis Aadu Keskpaik.

Arutelul täheldati ka seda, et majanduskoostöös peaks toimima laiem võrgustik, kuhu oleks kaasatud nii kõrgkoolid, arendusasutused ja omavalitsused kui ka ettevõtjaid toetavad organisatsioonid.

Print Friendly, PDF & Email