Ikka veel läheb easte!

Ikka veel läheb easte!

 

Muideks mool läheb ikka veel easte! Olli üks sõuke optimisti-naljalugu. Et mies kukkus kõrge maja katusselt alla ja kergitas iga korrusse akna taga rõõmsa näoga kaabut: “Mool läheb ikka veel easte”.

Vahel oo küll sõuke tunne, et raiu lohel selle va tuldsülgav pea maha ja siis kasub sõnna selle ühe asemele kohe ühessa uut. Täna ma mõtlesi, et ju see oo looduse seadus ja las nee pead siis sülitavad. Kõik asjad, koa nee kõikse ullemad, lähtvad jälle mööda. Oome võib olla juba param. Või Murphi seaduste järele vastupidi. Tegelikult põlegid vahet.

Uudissimi. Hellamaa Külakeskuses toemetati vaheaegas mitmel päeval noordega. Esmaspe vilditi, kessiku leigati kõriskimi ja küpsetati, reede juonistati võidu jõulukaerta ja nendest pidade näitus tehtama.
Noordekeskuse noored seltsis juhataja Arnek Grubnikuga köisid nädalivahetusel Viljandis voatamas mooturrataste võiduaamist.

Oome 9. novembril tuleb üks tihe päe. Kellu 11.00 peetse valdas õbelussikapidu. See oo laste nimepanemise pidulik osa. 2006-2007 voastatel sündin lapsi pidade paerguste kirjade järele kokku tulema 16 rinkis.

Uus kuolivierand akkas piale. Paergus köimas koolimajas poiste nädal. Alguse aaga 15.00 peetse koolimajas isadepäeva. Pidade sõuke soprtlik tulema. Isad, onud, vennad, vanaisad jt isadepäeva-asjalised, pange omale kenad vaba-aa riided selga, teitid ju oodetse.

Muhu Muuseum läheb oma mõni voasta tagasi Helen Pihli poolt algatat kavaga “Muuseum läheb külla” külase lasteaida ja nuordekeskuse. Lasteaidas ollasse omingustpoole, õppetse lastele korraga mardi- ja kadripäeva tavasid, võrrelse neid omavahel ja reagitse, mis teese päeva jaoks teisiti oo.

Õhtast kellu kahessast toemetab muuseum noordekeskuses. Lapsed aedatse riide, reagitse kombed selgeks ja laulud korratse üle. Siis andasse lõpuks laks tagumikku ja soadetse Liiva küla piale marti joosma. Kis uksi lahti ep tee ja marta sisse ep lase, sellel pidade vanade uskumiste järele sandiste minema.

Piiriall rahvamajas kellu 20.00 akkab noorde disku. Kaspar Pokk ja Virgo Pärn mängvad muusikad. Kellu üheni ööse kestab. Ja nooremad, kut 16 eluvoastad pidavad nagu ikka kellu 11.00 iljemalt oma kodu kindla kohja pial olema. “Dresscode” kirjas valge.

Laupa, 10. novembril jälle tihe päe. Piiri sõjaväeosase oodetse paintballi mängma, kellu 13.00. Lapsevanamate kirjaliku loaga mängma minejad pidavad oma osalemisest viel tänase päeva joosul iljemalt teada andma, osavõtumaksu ää tasuma ja oma riietuse suuruse ütlema – et kas S, L, XL või midagid muud. Nooremid kut 13 eluvoastad mängma ep võeta. Ja kohtade arv oo koa kesine. Kohja peal pidade soama kuule juure osta, kut ette antud laskemoon otsa lõppeb.

Laupa õhtast näedetse Piiri rahvamajas kinupilti. Kahel seansil kellu 18 ja 20 soab nähe eestlaste kinuvilmi „Georg“. Kõik uvilised noordest vanadeni oo oodetud.

Muhu murde ümber arutajad kutsutse ümmarguse lava taha tõenäoliselt jõlukuu esimese kümne päeva sihes. Mitte ainult aalehe sihes ilmun murdekiele puolt ja vastu reakima, vaid koa üles tähendama mõtteid, mida muhu murdekiele eaks teha soab.

Seda et jõulute aeg akkab ligemale tulema. Kuskil olle nähtud juba esimesi jõulutulesid, aga mitte sellest põle ma reakida tahtn. Enne päris pühade aega tuleb jõululoat. Loani järele 8. detsembril. Anneli Tammega me arutasime, et sest võiks natusse juba reakida. Et mõtelge, kis tahtvad tulla oma kaupa müüma ja pange omad loanid akkama.

Ja ikka terit ja valgust ilise sügise pimedase aega!

Print Friendly, PDF & Email