Tumala mõisapark sai rahasüsti

Mittetulundusühing Tumala Mõisapark sai keskkonnainvesteeringute keskuselt üle neljasaja tuhande krooni, et alustada Orissaare vallas Tumala külas asuva mõisapargi rekonstrueerimistöödega.

Projekti kirjutanud Jana Maripuu sõnul kasutatakse toetust puistu dendroloogilise ekspertiisi teostamiseks.

Samuti puistu hoolduseks ja raieteks vanas klassikalises pargiosas. “Taastatakse kiviaiad ja koostatakse tiikide rekonstrueerimise ja pargi valgustuse projektid,” loetles Maripuu, kelle sõnul on 437 030-kroonise projektitaotluse omaosalus 19%.

Kunagi hiljem on kavas lisaks pargi keskosas asuva unikaalse tiikidesüsteemi rekonstrueerimisele ning valgustuse paigaldamisele rajada juurdepääsutee pargi külastajatele.

Maripuu sõnul mõisa juures muud tegevust peale muru niitmise ning okste korjamise veel alustatud ei ole. “Tehtud on peahoone renoveerimisprojekti eskiis,” mainis ta.

Tööjõu puudusest tingitult kasutati sel aastal pargi hooldajatena lambaid. “See andis väga hea lõpptulemuse,” ütles Maripuu, lisades, et leiti maastikudetaile, mis traktoriga niitmisel oleks ehk märkamata jäänud.
Pargi karjapoisi Veiko Maripuu hinnangul tõestas plaan kauahooldamata mõisapargi taastamisel lambaid kasutada ennast igati.

“Rohukamar oli asendunud rinnuni kasvava naadi, kastiku, angervaksaga, kiviaedade äärsed alad olid tihedalt tikitud läbipääsmatu vahtra-, saare-, kontpuuvõsaga,” kirjeldas Veiko Maripuu. “Kinnisvarahooldusfirma küsis 5000 kr/ha, mis sisaldanuks niitmist, heina kogumist ja selle vedamist komposteerimisväljakule.”

Hooldajateks valiti spetsiaal-sed maalambad. “Mis oleks lihtsam tehnoloogiast muundada väheväärtuslik rohi ja võsa väärtuslikuks lihaks,” nentis karjapoiss Maripuu. Seitsme hektari peale võeti üheksakümmend lammast, keda karjatati alates aprilli lõpust intensiivselt kuues eri koplis.

2007. aasta algusest tegutseva MTÜ Tumala mõisapark (liikmed Jana ja Veljo Maripuu) eesmärk on pargi kaitsmine, taastamine ja hooldamine. Lisaks mõisapargi tutvustamisürituste, looduskaitsealaste õppepäevade ja seminaride ning kultuuriürituste korraldamine.

KIK eraldas ka 1 219 006 krooni Mustjala vallale Ninase panga linnu- ja loodusvaatlustorni ning looduspuhkekeskus-infopunkti rajamiseks. Vallavanem Kalle Kolter soovis valla täpsemad plaanid jätta enda teada.
613 611 krooni toetust sai MTÜ Panga Areng tee ehitamiseks Panga kaitsealale ning matkaraja katmiseks puitmultšiga.

Print Friendly, PDF & Email