Kuressaare linnal on jälle probleemid riigihangete korraldamisega (22)

Advokaadibüroo LEXTAL advokaat Alar Urm paneb kahtluse alla Kuressaare linnas korraldatavate riigihangete seaduslikkuse, kuna linnavalitsus näib eelistavat teatud firmasid.

Alar Urm nendib Kuressaare linnapeale Urve Tiidusele saadetud kirjas, et vastavalt riigihangete seadusele peab hankemenetlus tagama isikute võrdse kohtlemise, kuid Kuressaare linna riigihangete praktika põhjal tundub, et mingil põhjusel eelistatakse teatud hankijaid.

Urm märgib, et advokaadibüroo LEXTAL kliendid on Kuressaare ettevõtjad ja poliitikud, kes on huvitatud riigihangete korrektsest korraldamisest Kuressaare linnas. Paraku on osa hankeid korraldatud nii, et pakkumiste esitamisest huvitatud ettevõtjad ei saa neist teada.

See tähendab, et teade hanke kohta avalikustatakse internetis leheküljel, mida asjast huvitatud ettevõtjad ei jälgi. Selle tagajärjeks on mõnigi kord, et pakkumise esitab vaid üks pakkuja. Näiteks Kuressaare haigla taastusravikeskuse renoveerimiseks sõlmiti hankeleping ainsana pakkumise esitanud OÜ-ga Primus Saare. Kuressaare kunstikooli katuse remonditööde pakkumismenetluse kohta oli teave piiratud ning pakkumise esitas ja tellimuse sai OÜ Primus Saare.

Kuressaare 2. lasteaia rekonstrueerimistööde 2007. a märtsis toimunud riigihankele esitas odavaima pakkumise AS Tesman summas 26 374 789 krooni ning kalleima pakkumise tegi OÜ Primus PR summas 26 915 914 krooni. Edukaks pakkumiseks tunnistati Primus PR pakkumine, keda väidetavalt eelistati tööde tegemise aja tõttu. “Samas kaaludes seda, missuguse erinevuse eest tööde ajas maksis linn pool miljonit rohkem, võib kahelda, kas tegemist oli linna vara otstarbeka käsutamisega,” märgib Alar Urm.

Kirjas tuleb Urm välja ettepanekuga korraldada linna ja selle asutuste hankemenetluste audit, mida objektiivsuse huvides peaksid läbi viima linnaga mitteseotud ametnikud või isikud.

Urmi sõnul on auditeerimine vajalik tagamaks linna vara läbipaistvat ning säästlikku käsutamist ja korruptsiooniohu vähendamist. Hangete korralduse ühtlustamiseks on Urmi sõnul muuhulgas otstarbekas määrata üks ja kindel interneti lehekülg, millel on kogu teave kõigi linnaasutuste ja kontrollitavate juriidiliste isikute hangete korraldamisest ja andmed hankemenetluse tulemuste kohta. Kuressaare linna interneti kodulehekülje andmetel on linnal kokku 30 asutust, sihtasutust, äriühingut, kooli ja lasteaeda.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus ütles advokaadibüroo LEXTAL kirja kommenteerides Oma Saarele, et tänapäeva demokraatia tingimustes on kõike võimalik vaidlustada, kuid linnavalitsuse juristid on seisukohal, et senised hanked, mis linnavalitsus või tema allasutused on korraldanud, on olnud seadusega vastavuses.

Siiski on advokaadibüroo kirjas toodud märkustes Tiiduse sõnul teatud iva olemas, mida linnavalitsus püüab edaspidi arvestada. “Kuna kaasaja ühiskonnas on infotulv väga suur, siis võib mõni riigihange, mille oma koduleheküljel on mõni meie allasutus välja kuulutanud, teatud osal ühiskonnast tõepoolest tähelepanuta jääda,” tõdes linnapea.

“Ses mõttes püüame advokaadibüroo LEXTAL kirjas toodud märkusi kindlasti arvesse võtta, tehes seda näiteks sel moel, et tulevikus avaldame ka linna koduleheküljel andmed (kas viidete või linkide kujul) nende riigihangete kohta, mis on välja kuulutanud mõni meie allasutus. See peaks minu meelest info levikut riigihangete kohta märkimisväärselt parandama,” pakkus linnapea, kelle sõnul valmistab linnavalitsus praegu ette uut riigihangete korraldamist reguleerivat määrust.

Eelmisel aastal läbiviidud auditis tõdes riigikontroll, et Kuressaare linn ei ole alati täitnud riigihangete seaduse eesmärke edendada konkurentsi ning tagada riigihangete läbipaistvus ja pakkumismenetluses osalejate võrdne kohtlemine.

Riigikontrolli hinnangul rikkus Kuressaare linnavalitsus riigihangete korraldamise nõudeid korduvalt. Auditi tulemustest lähtudes tegi riigikontroll Kuressaare linnavolikogule ettepaneku tagada kontroll linnavalitsuse tegevuse üle riigihangete korraldamisel.

Ain Lember, Urmas Kiil

Print Friendly, PDF & Email