Kuressaare linn ostab 15 konteinerit paberi kogumiseks (1)

Kuressaare linn ostab 15 konteinerit paberi kogumiseks

 

Seoses 1. jaanuarist kehtima hakkava olemjäätmete sorteerimise nõudega kavatseb Kuressaare linnavalitsus soetada 15 konteinerit paberi kartongi kogumiseks.

Kuressaare linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist Karli Valt ütles Oma Saarele, et pakendite kogumiseks on Kuressaare linnas juba paigaldatud 15 rohelist värvi konteinerit. “Järgmise aasta 1. jaanuariks on meil kavas linna territooriumile üles seada veel viisteist 800-liitrist sinist värvi konteinerit paberi ja kartongi kogumiseks,” rääkis Valt. “Mis aga puutub biolagunevaisse aia- ja haljastusjäätmeisse, siis nende kogumiseks on väljatöötamisel Kuressaare linna ja Lääne-Saaremaa omavalitsusi haarav ühisprojekt.”

Kõige keerulisem on Karli Valdi sõnul täita seaduse seda sätet, mis puudutab ohtlike jäätmete kogumist. “Ohtlike jäätmete (so vanad patareid, värvid, ravimid, elektroonikaseadmed jne) kogumisele on kehtestatud väga karmid nõudmised,” selgitas ta ja lisas, et alates 1. jaanuarist on eraisikutel ohtlikke jäätmeid võimalik tasuta ära anda Kudjape prügilas.

Vastates küsimusele, kuidas peaksid tulevikus käituma eramajade omanikud, kellelt linnavalitsus alles hiljuti nõudis, et nad kõik endale majapidamisse prügikonteinerid soetaksid ja jäätmekäitlusfirmaga prügiveolepingud sõlmiksid, ütles Valt: “Eelkõige puudutab olmejäätmete sortimine suurte korterelamute elanikke, sest me eeldame, et eramajapidamistes, kus reeglina on ahjuküte, paberjäätmed enamalt jaolt põletatakse.”

Linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist möönis, et juhul kui eraisik pärast 1. jaanuari siiski oma isiklikku konteinerisse paberjäätmeid (näiteks kriitpaberile trükitud reklaambülletääne, mis tuleks eraldi konteinerisse viia) viskab, siis on teoreetiline võimalus, et prügiveoga tegelev ettevõtte hakkab sellist mitteõiguskuulekat kodanikku trahvima.

Siinjuures tõi Karli Valt näiteks Pärnu linna, kus prügiveofirmad on sellist trahvimise metoodikat juba praktiseerinud. “Selle tagajärjel on linnakodanikud oma paberjäätmeid hakanud korralikult ja kuulekalt selleks ettenähtud konteineritesse ladestama,” märkis linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist.

Olmejäätmete sortimise nõude sätestab enam kui kolm aastat tagasi kehtima hakanud jäätmeseadus. Nimetatud seaduse §132 lg 3 keelab alates 2008. aasta 1. jaanuarist sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise kõikides prügilates.

Keskkonnaministeeriumi pressiteatest võib lugeda, et kuigi uus kord näeb ette olmejäätmete sortimist üheksa jäätmeliigi kaupa, piisab esialgu siiski sellest, kui liigiti koguda paberit ja kartongi, pakendeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning ohtlikke jäätmeid.

Print Friendly, PDF & Email