Kihelkonnal hakatakse vana rahvamaja rekonstrueerima

Vaatamata 5. juunil vastu võetud otsusele ehitada Kihelkonnale uus kultuurimaja, otsustas Kihelkonna vallavolikogu siiski vana ajaloolise rahvamaja rekonstrueerimise kasuks.

“Eelmine otsus oli langetatud enne arengukava tegemist,” märkis vallavanem Jüri Saar. Vallajuhi sõnul kerkis just arengukava koostamisel üles mõte siiski vana rahvamaja taastada. “Ma ei kujuta küll ette, kui palju vanast alles jääb, kuid alevi ajaloolise terviklikkuse huvides tegi volikogu eile häältega 7 : 2 sellise otsuse,” sõnas Saar.

Alevi keskel asuva hoone taastamist pooldas kevadisel rahvakoosolekul ka enamik kohalikke elanikke ning juunikuisel volikogu istungil tehtud otsus tuli vaid napilt häältega 4 : 5 uue maja kasuks. Kihelkonna vallavolikogu esimees Rene Reinsoo, kes oli ka juunis vana rahvamaja taastamise poolt, kinnitas, et rahvamaja saatuse otsustamine tuli taas kõne alla suve lõpus, kui hakati koostama valla arengukava.

“Mitmete töögruppide arutluse käigus jõudsime seisukohale, et uue suure rahvamaja ehitamine kooli aiamaale ei ole siiski otstarbekas,” märkis volikogu esimees, lisades, et kui rääkida kokkuhoiust, oleks juba mõttekam ehitada saal koolimaja külge.

Reinsoo sõnul kerkis samas ka küsimus, mis saab siis, kui ehitatakse uus kultuurimaja, ajaloolisest Kihelkonna keskusest – kui kõik uus ja ilus koondatakse aleviku ühte serva ja senisesse keskusesse jäetakse vaid vanad lagunevad hooned. “Eelnevalt volikogu liikmetega vesteldes sain aru, et koolimaja külge saali ehitamine ei leia piisavat toetust,” avaldas Reinsoo, lisades, et praegune vana rahvamaja on amortiseerunud ja tuleb suuremas osas lammutada ning selle asemele ehitada uus. Volikogu esimehe sõnul peaks uue rahvamaja fassaad olema sarnane praegusega.

Eilseks Kihelkonna vallavolikogu istungiks saadi uus valla arengukava eelnõu kokku ja toimus selle esimene lugemine. Arengukava eelnõusse on kirjutatud rahvamaja rekonstrueerimine. “Kuna KOIT-kava programmi taotluste esitamise tähtaeg lõpeb detsembri alguses, siis ei saanud me rahvamaja küsimuses enam aega viita, vaid see otsus tuli langetada,” ütles Reinsoo, leides, et hääletamise tulemus 7 : 2 on piisavalt selge volikogu tahteavaldus rahvamaja asukoha suhtes.

Print Friendly, PDF & Email