Eesti suurendab kitsede ja metssigade küttimist

Mulluse pehme ja metsloomadele soodsa talve tõttu on metskitsede ja metssigade arvukus nii palju suurenenud, et loomade arvu tuleb üha massilisemate põllu- ja metsakahjustuste vältimiseks küttimisega piirata, kirjutab Eesti Päevaleht.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Egon Niittee märkis, et nii palju kui praegu pole metssigu meie aladel tõenäoliselt veel kunagi olnud. “Sellele on lisaks soojadele talvedele kaasa aidanud ka intensiivne talvine lisasöötmine jahimeeste poolt,” osutas Niittee, lisades, et järjest sagedamini pöörduvad ministeeriumi poole sigade rüüsteretkede tõttu kahju kannatanud põllumehed.

“Piirkonniti on metskitse või metssea arvukus ka jahimeeste endi hinnangul taluvuspiiri ületanud ning seepärast on oluline nende üldist arvukust vähendada,” nentis Niittee, kinnitades, et praegu kütitakse neid loomi vähem, kui tegelikult võiks. “Praegu töötame selle kallal, et maaomanike edastatud info metsa istutamise ja selle kahjustamise kohta oleks internetis jahimeestele kättesaadav. Nii oleks edaspidi võimalik suunatud küttimise teel ulatuslikke ulukikahjustusi vältida.”

Egon Niittee tunnistas, et tegelikkuses ei toimi 2003. aastal vastu võetud jahiseaduse paragrahv, mis reguleerib ulukikahjustustega seonduvat. Seepärast on ministeeriumil kavas olemasolevaid seadusi muuta.

Uus seadus peaks reguleerima nii maaomanike kui ka küttide kohustusi: ühed peavad uutest noorendikest ja kahjustustest teatama ning teised jälle ulukite hulka piirama. “Kui jahimehed tunnetavad selgemalt oma kohustusi maaomanike ees, siis suhtuvad nad tõsisemalt ka ulukite arvukuse reguleerimisse,” tähendas Niittee.

Print Friendly, PDF & Email