Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Äi aida,ma pee oma männigut nüid vehe teite asjadese ka toppima. Ma taha teite maavanemale öölda, et ärgu mette akagu nöukse asjaga mängima nat kapu oo. Äi, ma saa aru küll, et taal pole midad karta, kuigid majanduse minister ta korupsjooniks nimidas.

Kassa, Toomas, ikka mötlest ennem easte järele, kui sa oma tagand nee mihed uurima kutsust? Sest, vaada – äkist oo soo elus sedamodi jühtund, et sa oled east südamest kinnelegid külamutile pussipilleti eest maksnd ning see oo soole tänu täheks sui akus pisise kotitäie varajast karduld toond? Iseenesest pole jo sennes midad alba, sest üks aidab üht, teina teist.

A kui kapu mihed senne ülese tuhnivad, siiss tümmidab ajakerjandus sind koos so suguseltsiga nönda lebi, et sa p`jülgu pärast seda pussipeatuses isegid mette seista. Nehja, kas sa arvad, et see pussijuhtide treik, kus palka juure küsidi, leheb soost nendasammati kottlohinal mööda? Äi lehe – see pantakse nüid soo kaela, et saa oled naad ülese ässidand! Kassa siiss pole aru saand, et meite täielises Eesti vabariikis äi tohi mette mingitsugust eategust tehja?

Ma anna soole nöu – veta oma avaldus kohe kapust ee, muidu oo pärast sedas, et majanduse minister kehidab korra ölga ning sind peestedakse ammedist ka veel lahti. Ning sool äi jee midad muud üle, kui peed ise piletisi müima akkama. Kui nii easte lehebkid, sest ma sii ühe umigu Partsu keest televiisuris kuultsi, et Iinas pidi 200 miljuni töötud olema! Ma äi usu, et see niisama jütt oo, sest kui meite omad lehtvad ee Euroopa paremade palkade peele, kis siiss sii töö ee teeb?

Ning kui nee kondeinerd seeld varsti Muuga sadama veerema akkavd, siiss pole jo kuigid raske möni kondeiner iinlasi täis pressida, kidast leheb jo senne ühna eesti – naad nii pisist. Senne moodiga saab kümne-viieteisme aasta pärast Koplist Iinalinn ning kui mei preet sunnime venelastele eesti keeld peele, siiss senneks ajaks oo olukord jüba niisune, et meitel omal tuleb akada eeruklüühvist öppima akada.

Kadriorgus oo presidendi selja taga Mautsetungi pilt, koolis tehtakse usuöpeduse tundis kultuuri revulutsjooni ning vabariigi aastapeeval lehtvad keik sini-must-valged lipud püus Toombeele tatsipausid kleepima. Pronkssöduril suladatakse silmad kinni ning jeedakse alles pisine pilu, kust ta nähje saab, kas peeminister siiss ka veel pärga panema tuleb vai mette.

Ma soovida meitele jüba preet Iina ümni öppima akada, et siiss kui äkist taris oo, saab kodu-ungveipingidele suurd austust rahvaste söprust ning lugupidamist ülese näita.

Sa mötled nüid muidud, et kas ma ole ee pöörand vai ole ma kruupingi tagand midad ülese löidnd? Teedsa, ma ütle soole – mölemad arvamist oo valed. Sest kui sa mötled, siiss sa saad ise ka aru, et mei teeme keik senneks, et teistele näita, kui kinad mei olem, kui easti mei Euroopa liidu poold vaates välje paistame.

A see, mes meite inimestest saab, see äi uvida kidast. Lehed ning televiisurid oo koera ning kassi piltist täis, kis keik omal kodu otsivad. Seelsama aga istuvad inimest nat Pime-Juhani koerad kaltsu unigu all ning paluvad jumald, et talv ermus külm äi tule ning tuld nende lampis egaveseks ee äi kustuda. Mes asja mei poosedame, ma mette aru äi saa.

Nehja, jüba puhuvad seuksed tuuled, et Lossiplatsi äi tohi ka änam plakat püus eeld tegema menna, sest asjameestel äi ole jütu järgi kuskispoole autust panna. Mool oo nöuke tunne, et nendel oo välje rehendat, et keik mes jeeb kaugemale, kut üle kolmekümne sammu autust ukseni, köib kohe kulu üvidamise alla, kui ma nüid senne söna öigesti kerjuda muistsi…

Ja öige oogid see, et param, kui sa vaid oled ning oma iblaga riigi juhtimist äi sega. Sest, kui sa oled lihtne surelik, siiss sa pead oma suumulgu kinni. Nehja, kui Antsapank teeb Pärnu äraldi kunturi nende jäuks, kinne palk oo vehemald 45 000 krooni kuus, siiss oo jo ka sennega inimestele ning inimestele selge vahe peele tehet, sest änamjägu müijate aastapalk äi ulada ka mette senne numbrini.

Meite ainam ümn oo preet sahkerdamine ning vapi peel laskvad kaks ülemist kutsigat alumisele selga.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email