Lihtne küsimus: Miks on Kuressaare Linnateatri saal nii külm? (2)

Vastab Aarne Mägi, Kuressaare Linnateater:

Tegemist on igasügisese/talvise probleemiga. Andmaks päris adekvaatset ja tõest vastust, peaks pöörduma teatrimaja soojus- ja küttearvestusega tegelenud isikute poole, seega ulatub probleem mitme aasta taha.

Arutasin teemat Urmas Raigiga, kes tegeles teatri haldusküsimustega veel enne minu tööle asumist. Küsimus on kogu maja küttesüsteemis, saalis puuduvad otsesed küttekehad radiaatorite näol, projektijärgselt seadistatud puhurid ei suuda saali piisavalt soojaks kütta /sõltub välisõhu temperatuurist, niiskusest, tuule suunast/.

Püüame talveperioodil hoida temperatuuri laval ja saalis vähemalt +18 kraadi, mis on ka lepingutes teiste teatrite etenduste puhul miinimumtemperatuurina fikseeritud. Igatahes pole siin tegemist ülemäärase energiakokkuhoiu ega teatri poolt tahtlikult tekitatud olukorraga.

Print Friendly, PDF & Email