Kavandis õpiti meeskonnatööd

Koolitaja Ester Väljaots firmast Ego-Koolitus viis oktoobrikuus Kavandi seltsimajas läbi meeskonnatöö koolituse, mille eesmärkideks olid seatud enesetunnetuse kasv meeskonnas, teadlikkus rollidest ja nende mõjust ning meeskonnatöö kogemine ja analüüsimine praktiliste harjutuste kaudu.

Asjast huvitatuid tuli kohale Orissaarest kuni Kuressaareni välja. Saime ülevaate meeskonnatööd kujundavatest faktoritest, teadmisi sellest, kuidas inimesed töötavad, suhtlemisest, infokogumisest, otsustamisest, organiseerimisest, probleemide lahendamisest meeskonnas, eesmärkidest, eneseväljendusest jne.

Koolitus, mis sai teoks tänu kohaliku omaalgatuse programmi toetusele, andis kindlust meeskonnatööks küllap kõigile osalejatele.

Sellised koolitused, mida julgeme soovitada kõigil seltsidel oma inimestele organiseerida, on kindlasti vajalikud omavaheliste suhete mõistmiseks ja meeskonnana kooseksisteerimiseks.

Loodetavasti sellised koolitussarjad meie seltsimajas jätkuvad ja juba järgmisel koolitusel on esindatud enam just oma seltsi rahvas, kellele meie ettevõtmised ju eelkõige mõeldud on.

Aarne Põlluäär,
Kavandi kandi seltsi
juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email