Ehitusettevõtja kahtlustab segadusi riigihangetes (1)

Ehitusettevõtja kahtlustab segadusi riigihangetes

 

Ehitusfirma CCA Invest OÜ vaidlustas Kaarma vallavalitsuse väljakuulutatud Vaivere koolimaja rekonstrueerimise riigihanke, et vältida korruptiivset käitumist ehitushangete konkurssidel.

Ehitushankele soodsaima pakkumise teinud CCA Invest OÜ vaidlustas hanke tulemuse pärast seda, kui hankeleping sõlmiti AS-ga Saare Erek.
Pea kahe miljoni kroonini küündival hankekonkursil madalaima pakkumise teinud CCA Invest OÜ projektijuht Jüri Assafrei teatab kirjas Saare maavanemale, et vastavalt riigihangete seadusele peab hankija tagama riigi rahade säästliku kasutamise ning hankeprotsessi läbipaistvuse.

Tema arvates on Kaarma vallavalitsus seaduse põhimõtteid rikkunud, kuna eiras rahaliselt soodsaimat pakkumist. “Kõige ebameeldivam meie jaoks on asjaolu, et soodsaima pakkumise esitajaga ei alustatud mingeid läbirääkimisi ning meid ei teavitatud otsuse tegemise motiividest,” märkis Assafrei.

Saare maavanem edastas CCA Invest OÜ vaide läbivaatamiseks Riigihangete Ameti juures asuvale vaidlustuskomisjonile.

Ligi 10% odavam

Kaarma vallavanem Ülo Vevers väidab oma vastuskirjas et vaide esitanud firma tegi ilmselge alapakkumise, mille hind oli teistest pakkujatest 13,6% odavam. Konkursil osalenud ülejäänud kolme firma pakkumiste vahe olevat aga olnud ainult kahe protsendi ringis. Samuti ei olevat CCA Invest vormistanud korrektselt pakkumise eelarveosa.

“Elu on näidanud, et kui valida teiste pakkumistega võrreldes tunduvalt madalama hinnaga pakkumine, on hiljem alati probleeme. Tekib küsimus, et mille arvelt siis kokku hoitakse – kas ehitajate palga või ehitusmaterjali või hoopis millegi kolmanda arvelt,” kommenteeris Vevers.

Jüri Assafrei sõnul oleksid nemad pakkumises esitatud summa eest koolimaja rekonstrueerinud, kuid paraku loobus vald pakkumise analüüsimisest ning nendega ühendust ei võtnud.

Riigihangete ameti õigusnõunik Peeter Milvere ütles, et seadus lubab põhjendamatult madalat pakkumist mitte arvestada. Kuid samas tuleks ka küsida ettevõtjalt selgitusi, kuidas saab nii madala pakkumisega tööd teha.

JOKK

Jüri Assafrei ei soovinud asjade edasist käiku eriti kommenteerida, öeldes vaid, et nemad tegid maavalitsusele järelevalve palve, kuid maavalitsusest olevat vastatud, et see ei kuulu nende pädevusse, ja saadeti vastav taotlus edasi riigihangete ametile.

“Vaatame, mida riigihangete amet ütleb, siis tegutseme ehk edasi,” sõnas Assafrei. “Praegu tundub, et siin kehtib siiski “juriidiliselt on kõik korrektne” põhimõte”.

Print Friendly, PDF & Email