Politsei, piirivalve ja KMA liitmisel on eeskujuks Ungari

Politsei, piirivalve ja KMA liitmisel on eeskujuks Ungari

 

Siseministeerium plaanib 1. jaanuarist 2010 liita piirivalve, politsei ning kodakondsus- ja migratsiooniameti (KMA). Sel nädalal korraldab ministeerium üle Eesti neljas regioonis teabepäevad, et kaasata kolme ametkonna liitmise projekti kõikide ühendatavate asutuste esindajad.

Teisipäeval toimus Lääne regiooni teabepäev Pärnus, millel osalenud Lääne piirivalvepiirkonna staabiülem piirkonna ülema ülesannetes, piirivalveleitnant Jaak Haamer ütles Oma Saarele, et teabepäeval tutvustati asutuste liitmise ideed ning osaleda sai töörühmades.

Töörühmades vaagiti liitmisega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid külgi, anti ülevaade, millised on sisejulgeolekut mõjutavad tegurid praegu ja millised on need tulevikus – mida toob kaasa Schengeni ühtse viisaruumi laienemine ja tehnoloogia areng ning kuidas mõjutavad demograafilised muutused sisejulgeoleku tagamist Eestis.

Haameri sõnul toodi plusspoole pealt välja juhtimise tsentraliseerimine ning näiteks ka riigihangete korraldamine, mida praegusel juhul toimetavad kolm ametkonda eraldi. Miinusena nimetas Lääne piirivalvejuht ametkondade siseste kultuuriväärtuste võimalikku lõhkumist.

Et tegemist oli esimese suurema aruteluga (ettepaneku alustada politsei, piirivalve ning KMA liitmist ühtseks sisejulgeolekuasutuseks tegi siseminister Jüri Pihlile tänavu mais siseministeeriumi juhtkonnast ja ühendatavate asutuste peadirektoritest koosnev töörühm – toim), ei ole tänaseks veel jõutud kirja panna, millist nimetust võiks uus institutsioon kanda. Kõne all ei ole olnud ka see, kas näiteks politsei võiks hakata tulevikus kandma rohelist piirivalvemundrit või vastupidi.

Küll aga ütles projekti vedav Marek Helm, kes töötas ka maksu- ja tolliameti liitmise projektimeeskonnas, eile ajalehele, et kindlasti ei too muutused kodanike jaoks kaasa kehvemat teenuse kättesaadavust. “Peame arvestama sellega, et me kõik toitume maksumaksja rahast ning peame ka maksumaksjale tagasi andma maksimumi,” märkis ta. “Samuti ei tohi halveneda neis asutustes töötavate inimeste olukord, vaid muutused peavad kulgema neile positiivses suunas,” sõnas Helm.

Projektijuhi sõnul on suuresti tegemist inimestega, kellele laienevad töö eripärast tulenevad sotsiaalsed tagatised (näiteks varem pensionile saamine), ning igal juhul ei tohi muutused minna personali kui ametkondade kallima vara kallale.

Helm mainis veel, et kuna nii politsei, piirivalve kui ka KMA on siiani koostööd teinud peamiselt erinevate koostöölepingute raames, ei pruugi säärane koostöö olla alati kõige efektiivsem, kuna hägustuda võib näiteks juhtimistasand.

Schengeni viisaruumiga liituvatest riikidest on kolme ametkonna liitmine lõpusirgel Ungaris (Helmi sõnul tehti seal asi ära vaid aastaga) ning nüüd plaanitakse vaatama minna, kuidas madjaritel see nii kiiresti on õnnestunud. Helmi teada on Ungaris kolmes ametkonnas tööl kokku 45 000 inimest, kellest 13 000 on piirivalvurid.

Print Friendly, PDF & Email