Muhu murde ümber kihiseb (2)

Viimasel aal kihiseb muhu murde ümber nagu sipelgapesas. Iseenesest kena. Inimese kohe öetse koa, et kut taast ikka midagid reakida oo, põle veel vähemaste ää surn.

Murdest reakijate puhul ma põle viel aru soan, kas rünnatse mind isiklikult, mo oskusi või oskamatust ennast kodukieles väljenda. Tervitusi Mäe-Tooma Siljale, kis tüötab Tallinas Eesti Keele Instituudis eesti murrete ja lähisugukielde sektoris!

Ta oo esimene, kis moole otse kirjutas, et midagid justkut tundub nihu nende aalehtes avaldat kirjatükkide sihes ja muhulased kahtlevad mo pädevuses. Andis kenasid suovitusi, et ma õigemini oma tüöd tieksi. Ikkagid inimene!

Kultuurministeeriumis oo välja tüötamisel sõuke rogramm, mise abil soab soarde kielepärandi järeljään riismete oidmiseks toetust küsijale. Pange omad piad tüöle, ehk soame tulevikkus külakeskuste ja muuseumirahvaga korralda mõttetalgud ja kõik iad muhu murdemõtted kokku koguda. Kõige lihtsam oo urgitseda asjade kallal, mis valeste tunduvad olavad. Katsuks siis neid paranda! Või ep luba muhulase uhkus kuostüöd tiha?

Muhulase leht jõudis uie numbriga letti. Igat sorti uudistega. Õnnitluste nurkas rõõmustab südant viie nuore muhulase sünd. Ikka terit ja päikest ja armastust lastega perete sisse!

Saaremaa Luuleklubi kuulutab välja luulevõistluse Saarte Luulesügis 2007. Kõigilt Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu luuleuvilistelt oodetse umbes 5-6 luuletust mis tahes tiemal. Luuletusi oodetse 10. novembrini. Märksõna „luulesügis“ peab juure panema. Kahekümne parama tüöd loanitse avalda auturite nõusolekul tuleva kevade kogumikkus „Saarte luulealmanahh 2008“.

Muhumoaa üliõpilastelt oodetse Muhu Valla Stipendiumifondi avaldusi stipendiumite soamiseks. Kuni 10. novembrini selle voastanumbri sihes. Taotlejal tuleb esita avaldus, õppeasutuse tõend edasijõudmise kohe ja väljavõte õpinguroamatust.

Kõik tansist uvitat inimesed võivad jätkuvalt tulla iga pühabe kellu 15 Muhu põhikuoli. Toimuvad seltskonnatansi algkursused. Õpetajad oo Kuressaarest Hilja ja Kaarel Kitt. Tantsimas köiasse voasta lõpuni.

Hellamaa Külakeskusest Tiina Jõgi teatab, et siiamoale kessikuti köin kohviomigud akkavad ietsidpidi toimuma iga teisibe. Mineva riede Külasema külaselsi rahvaga mahapietud teaatri ja tansiõhta tulli aga nii uhkeste välja, et tuleb omaette lugu kirjuta.

Tiaatrid tulemas soare piale koa väljastpuolt. Juba mineva korra sai reagit, et 14. novembril Muhu põhikooli saalis esitab Vana Baskini Teater Alan Ayckbouni põnevuskomöödiad „Dublant“. Tüki lavastaja Egon Nuter. Piletimi soab osta Hellamaa Külakesusest Tiina Jõgi ja Piiri Rahvamajast Anneli Tamme käest.

Muhu Muuseumis Toomal tuleb 4. novembril kellu 16 esitusele Aino Kallase lugu „Batsheba Saremaal“ Salme vallatiaatri esituses. Lavastaja Maire Sillavee käe all mängvad Piia Mägi, Marika Paas ja Raimond Ellik. „Batsheba Saaremaal“ oo üks vana lugu elust Sõrvemaal.

Muhu Muuseumis Koguvas Koolielu talus novembrikuu lõpuni ülal näitus „Naise lugu“. Näituse pannud kokku Järvamaa muuseumi teadur-pedagoog Helve Huttunen ja see käsitleb eesti naese elu piltis ja sõnas 20 sajandi erinevatel voastakümnetel. Minge oma silmaga voatama, ikka jälle midagid võemalus uud leida!

Teisibe toimus Muhu põhikooli lapsevanamate kuosolek. Lapsevanamatele ja kuolmeistritele reakis Elen Kihl Pärnust laste ärevusäiretest ja sellest, mida nende avastamisel tiha soab. Sõuksi kuolitunda lapsevanamatele tulle selle õppevoasta sihes viel kolm, tiatas kuolijuht Senta Room. Järgmiste kordade aal ehk soajasse kokku ilisemal aal, et rohkem osavõtjud tulla soaks.

Print Friendly, PDF & Email