Eraomanikud tahavad Kaarma valda ehitada 125-kohalise vanadekodu (1)

Kinnisvaraarendusteenuseid pakkuv ettevõte Vinta Vänta Varandus OÜ teatas Kaarma vallale soovist rajada Eikla külje alla 125-kohaline vanurite hooldekodu.

“Loodame hooldekodu avada kahe aasta pärast,” ütles Oma Saarele projekti üks osanik Pääro Metsand. Vähemalt 100 miljonit krooni maksmaminev sotsiaalkompleks tahetakse rajada Õha külasse Jaani maaüksusele, ehituseks on kavas taotleda Euroopa Liidu toetusraha.

Praeguses seisuga on hooldekodusse plaanitud 125 kohta, millest kuni 70 kohta jääks Saaremaa elanike tarvis ja ülejäänud ümberkaudsete maakondade eakatele. “Olen veendunud, et paljud nii Tallinna kui ka mõne muu linna pisut jõukamad inimesed tahavad oma vanemad paigutada tulevikus mõnda looduskaunisse kohta, mis poleks linnaäärne,” lausus Metsand.

Kohtade arvu lõplikuks väljaselgitamiseks tahavad arendajad kokku kutsuda Saaremaa omavalitsuste sotsiaaltöötajate ümarlaua, et täpsemalt kaardistada Saaremaa vajadused hooldusteenuse osas. Enamik vanadekodu kohtadest on mõeldud katta tavalise pearahaga. “Väga rikaste jaoks jätame mitte rohkem kui 15 protsenti kohtadest,” ütles Metsand.

Eakate hooldekodu hakkaks paiknema 4–7 hektari suurusel maatükil, kuhu on lisaks plaanitud rajada näiteks tenniseväljakud jms. Täpsemat infot rajatiste kohta on arendajad valmis andma pärast detailplaneeringu algatamist.

Kaarma valla sotsiaaltalituse juhataja Liida Kaare ütles Oma Saarele, et ta kiidab erahooldekodu rajamise plaani heaks, sest eraettevõtlus aitab hoolekandes luua vajalikku konkurentsi. “Seda enam et Saare maakond on varsti vanurite maa ja hooldust vajatakse järjest rohkem,” nentis Kaare.

Vaatamata erainvestorite plaanidele ei loobu Kaarma vald plaanist ehitada Eikla koolihoonesse valla hoolekandeasutus. “Meie vald on võtnud suuna diferentseeritud hoolekande peale, mis tähendab, et kõik ei pea olema ühes majas ja ühe hinnaga,” selgitas Kaare.

Saare maavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Madis Alliku sõnul on vajadus uute hooldekodude järele maakonnas olemas, sest enamik praegustest kohtadest ei vasta kaasaja tingimustele. Praegu on maakonna hooldekodudes kokku umbes 180 kohta, kuid tegelikult vajaks neist 120 kohta uuendamist. Erakapitali kavandatavast hoolekodust rääkides ütles Allik, et selle hooldekodu koha maakonna hoolekandes paneb paika hind.

“Kui kohatasu hind tuleb 15 000–18 000 krooni nagu mõnel pool mandril, siis nad meie maakonna klientidega küll seda ära ei majanda, vaid peavad neid Rootsist sisse vedama,” rääkis Allik.

Maavalitsuse osakonnajuhataja sõnul käib praegu võistlus selle nimel, kes jõuab kõige enne hoolekandeteenuste turule. “Ka Muhu, Pihtla ja Kaarma vald tahavad ehitada ja see, kes saab varem valmis, hakkab ju ka teistele teenust pakkuma,” selgitas ta.

Muhu vallavanema Tiit Peedu sõnul erahooldekodu ehitamine nende plaane ei sega ning ettevalmistus uue 50-kohalise vanadekodu ehitamiseks Liiva alevisse on alanud.

Pääro Metsandi sõnul on hooldekodu projekti näol tegemist nelja inimese algatusega. “Oleme kõik neljakesi selles vanuses, et meil oleks aeg hakata oma väikest penisonisammast tegema ning olgem ausad, vanurid, lapsed ja koduloomad on need, kelle pealt on võimalik normaalse majandamise korral ära elada igal pool maailmas,” lausus Metsand, lisades, et nad võivad Eestisse rajada veel teisigi hoolekandeasutusi.

Metsand rääkis, et Õha küla maatükk on ostetud poolteist aastat tagasi eesmärgiga müüa see edasi välismaalastest klientidele, kuid vahepealne areng kinnisvaraturul sundis olemaolevaid plaane ümber hindama.

Print Friendly, PDF & Email