Pettunud võlausaldajad soovivad ooperipäevade korraldajatele karistust (10)

Pettunud võlausaldajad soovivad ooperipäevade korraldajatele karistust

 

Kuressaare Ooperipäevade võlausaldajad taotlevad ooperipäevade korraldajate suhtes ametliku juurdluse algatamist.

“Kas me oma raha näeme, seda ma päris hästi enam ei usu, aga inimesed peavad saama karistatud ja ka linnavalitsuse liikmed peavad nägema, et nii see asi ei käi, et ainult häman ja valetan,” ütles Oma Saarele võlausaldajate esindaja Angela Nairis, kelle sõnul antakse uurimise algatamisele lähiajal ametlik käik.

Nairise sõnul olid võlausaldajad kuni viimase linnavolikogu istungini äraootaval seisukohal, kuid linnavalitsuse sisutühjad vastused volikogu revisjonikomisjoni küsimustele ajasid nad uuesti tagajalgadele. Abilinnapea Argo Kirsi poolt volikogule etteloetud vastuseid nimetas Nairis valega pooleks hämamiseks, kus ükski küsimus ei saanud väga konkreetset vastust.

Ooperipäevade võlausaldaja, Kuressaare linnavolikogu liige Ülle Puppart nimetas mitut linnavalitsuse vastustes kõlanud väidet valetamiseks. “Linnavalitsus oli ooperipäevade korraldajate halvast rahalisest olukorrast teadlik ja see, mida nad tegid, on linna inimeste rahakoti kuritarvitamine,” lausus Puppart, kelle arvates oli linnavalitsus tegelikult teadlik, et nad korraldajatele makstud 250 000 krooni tagasi ei saa.

Ülle Pupparti sõnul lasub juhtunu pärast vastutus linnavalitsuse liikmetest eelkõige abilinnapea Argo Kirsil, kes on ka Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutuse nõukogu liige. “Minu meelest on Argo Kirsi kõrval mingil määral vastustav ka linnapea, kes oli olukorrast väga teadlik. Ma saan aru, et linnavalitsus ei vastuta Ludmilla Tooni võlgade eest, aga asi on igasugused piirid ületanud,” lausus Puppart.

Abilinnapea Argo Kirss: olen valmis vastutama

Kuressaare linna poolt 2007. aastal ooperipäevade toetuseks eraldatud raha sihipärast kasutamist kontrollinud KMRA Audiitorbüroo audiitor Riho Reinhold tõdes oma hinnangus, et juhul kui varasemaid ooperipäevi korraldanud Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus oli juba eelnevalt pankrotis ning juhatus või nõukogu ei võtnud midagi ette, vastutavad nad võlausaldajate ees solidaarselt.

Linnavalitsuse liikmetest Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutuse nõukokku kuuluv abilinnapea Argo Kirss ütles Oma Saarel, et ta mõtles võimalikule vastutusele juba siis, kui ta sihtasutuse nõukogu liikmeks sai, sest juba tollal olid sihtasutusel võlad üleval.

“Ma olen täiesti teadlik oma vastutusest ja kui mingisugused nõuded minu kui isiku vastu tekitatakse, siis ma loomulikult need täidan, sellest pole ju pääsu,” lausus Kirss. “Tegelikult ei ole asi nii lihtne, kui Reinholdi kirjast paistab, sest kõige suurem vastustus on sihtasutuses juhatusel ja ilmselt vaadatakse ka seda, kas võlgnevused on tingitud objektiivsetest asjaoludest või on tegemist pahatahtlikkusega.”

Ludmilla Tooni esindaja: linn võiks kaubamärgi ise ära osta

Neljapäeval nurjus Kuressaare Ooperipäevade kaubamärgi müük alghinnaga 1 miljon krooni soovijate puudumise tõttu. Linnavalitsuse õigusnõuniku Vilma Kippaku sõnul võiks kaubamärgi uus alghind olla 250 000 krooni, mis kataks ooperipäevade toetuseks eraldatud summa.

“Linna eesmärk on täitemenetlus võimalikult kiiresti läbida, et kaubamärgi lugu ei jääks järgmistele ooperipäevadele jalgu,” põhjendas Vilma Kippak alghinna neljakordset alandamist.

Tema hinnangul on täiesti reaalne, et Ludmilla Toon võib hakata uue ürituse korraldamist takistama, tuues näiteks põhjuseks, et see rikub Kuressaare Ooperipäevade kaubamärgi omanike õigusi. “Lärmi on alati võimalik lüüa. Olen ise advokaadibüroos töötades kohtu vahet vehkinud kõikvõimalike asjadega, kus asja nagu eriti pole, aga vaidlused käivad aastate kaupa.”

Praegu Soomes elava Ludmilla Tooni esindaja Peeter Kruus ütles Oma Saarele, et teoreetiliselt on uue ürituse vaidlustamine loomulikult võimalik, iseasi, kas ka mõttekas. Ludmilla Tooniga ta sel teemal rääkinud ei ole, samuti puudub Kruusil Tooni seisukoht, kuidas tegutseda edasi pärast enampakkumise nurjumist. Peeter Kruusi sõnul võiks linnavalitsus kaubamärgi ise 250 000 krooniga ära osta.

Print Friendly, PDF & Email