Kommentaar

Kommentaar Oma Saare 19. oktoobri artiklile “Luksusjahtide tootmine saastab puhkeala õhku” Andres Toom, AS-i Luksusjaht tegevjuht.

Meie ettevõtte on taotlemas saasteloa uuendamist, kuna ettevõtte tootmismahud on suurenenud ja uuendamisel on ka tehnoloogia. Aasta tagasi alustaski keskkonnateenistuse poolt aktsepteeritud firma projekti koostamist.

Tegemist on vastava kvalifikatsiooniga inimestega, kes võivad ja suudavad tegeleda saastelubade projektide taotlemistega ja arvutustega ning tunnevad ka seadusandlust, mis Eesti vabariigis antud valdkonnas kehtestatud on.

Projekti koostamise käigus selgus, et ühe saasteallika atsetaatide kontsentratsioon ületab normi. Menetlus on nüüd kestnud pool aastat. Keskkonnateenistus vaatas esitatud projekti üle ning küsis, milliste tehniliste vahenditega planeerime ümberehitamist, millal kavatseme viia atsetaatide kontsentratsiooni normikohaseks ehk milliseks tähtajaks me selle lakiliini rekonstrueerime.

Sooviti, et see 2008. aasta kevadeks korras oleks. Teatasin, et lakiliin ei ole kasutusel olnud viimased neli kuud ja me ei kavatse seda käivitada enne, kui oleme selle probleemi lahendanud. Ventilatsiooniprobleemi lahendame aga kompleksselt teiste seadmete soetamisega, nimelt lisame veel kaks lisaseadet, mis samuti vajavad korralikku ventilatsioonisüsteemi.

Hetkel on meil vajalikud tehnilised tingimused juba teada ja projektilahendus on väljatöötamisel. Keskkonnateenistuse pakutud tähtaeg lakkimisliini rekonstrueerimistööde lõpetamiseks 2008. a kevadeks on igati reaalne.

Infusioontehnoloogia rakendamise ning uue hoone ehitamise plaaniga seoses öeldakse, et lisandub saasteallikas, mis saastab meie keskkonda. Vaatame, kuidas asjad tegelikult välja näevad. Plastikust väikelaevade ehitamisel on üheks peamiseks atmosfääri saastajaks stüreen.

Enamlevinud tehnoloogia on käsilamineerimine, selle kõrval on väikelaevade ehitamisel hakatud viimastel aastatel kasutusele võtma infusioontehnoloogiat. Luksusjaht on ainuke ettevõte Eestis, kes juba täna kasutab käsilamineerimise kõrval infusioontehnoloogiat.

Meie suuremad detailid – vaheseinad, kered, tekid – valmistatakse juba praegu 50% ulatuses seda meetodit kasutades. Uue tootmishoone valmimisega kavatseme 100% infusioontehnoloogiale üle minna. Selle tehnoloogia kasutamisel satub stüreeni atmosfääri kümneid kordi vähem.

Erinevatel allikatel on see kuni 0–0,5 %, mõnedel andmetel 1–3%. Aga käsilamineerimisel, mida kasutavad teised väikelaevaehitajad Eestis, on see ~20% piires. Saame rääkida siin ligi 20-kordsest erinevusest. Uue tsehhi ehitamise tulemusel langeb saastekoormus stüreeni osas märkimisväärselt – ca 60%.

Samuti on meil ka keskkonnasõbralik küttesüsteem, kus soojuse tootmine toimub peamiselt soojuspumpadega. Ka uus tootmishoone tuleb soojuspumpadega. Sellises mahus soojuspumpade kasutamisest tootmises ei ole teisi näiteid Eestist kõrvale tuua. See on samuti oluline märk AS-i Luksusjaht keskkonnasõbralikkusest ja säästvast tehnoloogiast.

Print Friendly, PDF & Email