Kaarma õpetajad asuvad võitlusse koolivägivallaga

Täna ja homme korraldab lastekaitse liit Kaarma põhikooli õpetajatele “Ühise mure meetodi” koolituse, mis õpetab, kuidas võidelda koolivägivallaga.

“See, et Kaarma kooli õpetajaskond otsustas ühiselt koolikiusamise vastu tegutsema hakata ja on valmis selleks uusi meetodeid ja teadmisi omandama ning koolielus rakendama, on väga kiiduväärt,” rääkis Kaarma vallavalitsuse noorsootöö- ja spordivanemspetsialist Ilme Õunapuu, kes avaldas lootust, et ka teised koolid Saaremaal saavad sellest julgust juurde, sest koolikiusamist ei tohiks pidada normaalseks koolielu juurde käivaks nähtuseks. “Iga laps peaks tulema kooli rõõmsa meelega ja mitte kartma, et saab seal peksa või teda mõnitatakse,” rõhutas Õunapuu.

Lastekaitse liidu projekti “Ei vägivallale” juhi Merit Lage arvates on Kaarma vallavalitsuse tugi koolikeskkonna kujundamisele väga positiivne. “See on hea näide üleriiklikus plaanis omavalitsuse abist koolile oma valla lastele parema hariduse võimaldamise ja sõbraliku koolikeskkonna loomise nimel,” märkis ta.

Lastekaitse liidu hinnangul on Saaremaa koolid näidanud üles huvi ja initsiatiivi kasutada võitluseks koolikiusamisega kaasaegseid metoodikaid. Kiusamisjuhtumite lahendamise metoodika “Ühise mure meetod” on juba kasutusel Kuressaare põhikoolis.

Print Friendly, PDF & Email