Muhus põle tegijate puole pialt puudust (5)

Muhus põle tegijate puole pialt puudust

 

Oktuobriku viimane neljabe käe, Muhus pieti mineva nädali maha juba jõulumoa kuosolek. Peakorraldaja uo sellevoasta Muhu Muuseum. Toimumise koht-paik ja viis akkavad olema natusse erinevad läin voastatel oln päkupikutamistest. Muuseumi üritustekorraldaja Helen Pihli sõnutsi uo mõnus ja lihtne asju korralda, kut palju vabatahtlikka kuostüövalmis abistajud.

Muhus põle õnneks viel tegijate puole pialt puudust. Muidugid omad tõusud ja mõõnad igalpuol, aga üldine pilt jääb positiivne. Mõni ütleb, et muhulased uo nõnna edevad ja tahtvad ennast kangeste teestele näedata. Ma päris nõus sellega põle, et asi paljast edevuses uo.

Kut inimese sihes midagid, mis ta teistega jägada soab ja pilkust sie jägatu elu koa viel uvitavamaks tieb, seesab just selle naal püsti meite kulduur ja soab toitu ühtekuulumise tunne. Omast käest või viel ütelda, kut ma vahepial oma urgus vagusi istusi ja katsusi mitte väga olemas olla, põle sest kasu tuln isegid mitte mo omale ingele, ammugid siis teestele. Tulge ikka urust välja ilma kätte. Iga inimese sihes uo midagid, mis teestega jägades viel kenamaks läheb ja jägamist igate vearib.

Iljaaegu pandi moole kuolis pähe tarkuseteri, mis sial jõudsaste kasuma akkasid. Et näituseks misasi uo inimese jaoks normoalne.

Kut sa tahad kellegagid tegelda, tatta aidata või lihtsaste taaga läbi soaja, siis tuleb ää unuta, misasi so oma jaoks normoalne uo. Et mõiste “normoalne” uo erinev igal inimesel. Sie köib just piaaegu iga asja kohe.

Teisibe köis Muhu soare pial Võromoa luuletaja Contra. Luueõhtal olli kuulamas igas vanuduses inimesi, iganes vahva õhtapuolik sai seltsis vietet. Contra kõrvas võttis sõna mitu muhulast. Kitarri soatel esitas oma luomingud Indrek Vapper ja torupilli mängis Gert Simso, omi luuletusi lukes koa Contra võerustaja Muhu nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik. Kena kõhutääve naerda sai, isegid mo neljavoastane laps arvas, et uvitav olli.

Miks ma ennesti neid tarkuseteri nokkimiseks sisse panni, olli aga asjaolu, et nii mõnigid nuor jättis ennast uhkest sündmusest ilma, sest nii mõnigid täiskasvanu tegi Contra lihtsalt maha. Oma arvamusele uo kõigil õigus, aga õppeke seda sedasi esitama, et sie teeste arvamisi ja otsussid ep kahjusta.
Piale uo akan seltskonnatansi algkursused. Õpetajad uo Hilja ja Kaarel Kitt Kuressarest. Esimest korda soadi kokku pühabe, 21. oktuobril kellu 15 Muhu põhikuolis. Kokku soajasse nõnna iga järgmise pühabe selle voasta lõpuni välja. Tantsi võivad õppeta kõik, tulla võib alati. Ep tähenda, et sa esimest korda es jõudn, tule nüid! Tansitunnid kestvad puolteist tundi korraga, pisikse tasu iest ja ia tuju soab piale selle.

Hellamoa Külakeskuses tuleb uome, 26. oktuobril kellu 19 mineva korra natusse reagit näitemängi- ja tansiõhta. Külasema selsi Kodukootud esinevad Oskar Lutsu näedendiga “Pärijad” ja pärast soab jalga kieruta Sünteri Sassi pilllugude järel.

Külakeskuse juhataja Tiina Jõgi annab viel teada lastele ja nuordele, et kuolivaheaegas soab külakeskuses voadata vilma, ehk soab nuordega koa viltida ja meisterdagid. Päevad ja kella-aad, millal midagid toimuma akkab, põle viel tiada, küsige Tiina käest ietsidpidi järele ja jälgige seda va reglaami.

14. novembril tulemas külase Vana Baskini Teater. Alan Ayckbouni (Inglismaa) põnevuskomöödiad “Dublant” esitavad algusega 19.00 Muhu põhikuoli soalis lavastaja Egon Nuteri käe all näitlejad Kärt Reemann, Hannes Prikk, Terje Pennie, Inga Allik, Eva Püssa, Sten Zupping ja Marko Mäesaar. Piletimi juba soab osta. Neid vahendavad Hellamaa Külakeskuses Tiina Jõgi ja Piiri Rahvamajas Anneli Tamm.

Muhu uo üks tore soar. Ikka kuskil midagid toimub ja ikka levab misestkid reakida. Elu läheb ietsi ja välja surema me viel küll ep akka.

Print Friendly, PDF & Email