Kaarma vald kavatseb erafirmalt osta biopuhasti

Kaarma vallavalitsus kavatseb põllumajandusosaühistult Hekva osta 70 000 krooni eest kolm kinnistut kogupindalaga 1,05 ha, millel asuvad renoveerimist vajavad pumbamaja, biopuhasti ja reoveepumpla.

Kaarma vallavolikogu aseesimees ja rahanduskomisjoni esimees Urmas Lehtsalu ütles, et ostu põhjuseks on valla soov renoveerida praegu Aste aleviku ümbruskonna põhjavett reostav biopuhasti. POÜ Hekva valduses olev biopuhasti on tugevasti amortiseerunud, mistõttu on reovees pärast puhastist väljumist siiski erinevaid jääke.

Kuna aga biopuhastist suunatakse reovesi edasi Elme peakraavi, võib oletada, et just see on põhjustanud ümbruskonna põhjavee riknemise – nimelt satub ebapiisavalt puhastatud reovesi Elme peakraavist karstilehtrite kaudu põhjavette.

„Fakt on see, et praegu POÜ Hekva valduses olev biopuhasti on aegunud ning see vajab renoveerimist, ja samuti on fakt, et Aste aleviku piirkonda jääva mitme majapidamise kaevuvesi on rikutud,“ rääkis Lehtsalu, kelle sõnul nõuab täiendavaid uuringuid, mis konkreetselt kõige enam põhjavett rikub. Tema hinnangul võib põhjavee reostamine antud piirkonnas osaliselt olla tingitud ka sellest, et paljudel majapidamisel pole kanalisatsiooni ning võib oletada, et põhjavette satub ka sealsete talude oma reovesi.

Praegu veel POÜ Hekva valduses oleva biopuhasti renoveerimine võib Urmas Lehtsalu hinnangul maksma minna umbes 6–7 miljonit krooni. „Kogu seda summat vallal endal võimalik välja käia ei ole ja loomulikult loodame keskkonnainvesteeringute keskuse toetusele,“ lisas ta.
Kaarma vallavalitsuse taotlust hakkab vallavolikogu arutama 24. oktoobri istungil.

Print Friendly, PDF & Email