Gümnaasiumid soovivad linnalt raha juurde

Kuressaare gümnaasiumi ja Saaremaa ühisgümnaasiumi juhid tahavad finantseerimise raamlepinguga paika pandud rahastamisskeemi vahetada rida-realt eelarvestamise vastu, kuna senine rahaarvestus ei kata enam sihtasutuste tegevuseks vajaminevat.

Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõuniku Mai Takkise sõnul vaadeldakse iga allüksust (kooli) eraldi vastavalt tema kulutustele ja kuna seni gümnaasiumide majandamiseks asutatud sihtasutuste tegevuskulude finantseerimine vastava raamlepingu alusel ei kata alates 2008. aastast enam nende tegelikke vajadusi, siis on võimalus taotleda finantseerimise aluste ümbervaatamist. Kuidas linn taotlusele vastab, selgub tema sõnul paari nädala jooksul.

“Jah, tegime vastava avalduse, aga mitte sellepärast, et raha juurde saada, vaid sellepärast, et meie vahendid ei kata enam koolide tegevuseks vajaminevaid kulusid,” kommenteeris Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis.

Print Friendly, PDF & Email