Riik andis Kuressaare lennujaama arendusrahad Tartu lennujaamale (4)

Riik andis Kuressaare lennujaama arendusrahad Tartu lennujaamale

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium võttis Kuressaare lennujaamalt ära järgmisel aastal arenduseks ette nähtud 45 miljonit krooni ja suunas need Tartu lennujaama arendamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts teatas Saare maavanemale saadetud kirjas, et algselt Kuressaare lennuraja 1500 meetrilt 1800 meetri pikkuseks ehitamise jaoks ette nähtud eelarveraha on otsustatud suunata Tartu lennujaama arendamisse, kuna nii on tagatud vahendite kõige otstarbekohasem kasutus.

Kuressaare lennujaama arendamist on plaanis jätkata EL-i struktuurivahendite kaasabil programmperioodi 2007–2013 esimeses pooles, mis võimaldab Kuressaare lennujaama praegusi kitsaskohti laiendada kompleksselt – lisaks maan-dumisraja pikendamisele investeeritakse ka teistesse lennujaama objektidesse (sh lennuohutustehnika), mis tagab lennujaama toimimiseks kaasaegsed tingimused.

AS-i Kuressaare Lennujaam juhatuse esimees Mati Tang ütles Oma Saarele, et järgmiseks aastaks ettenähtud 45 miljonist kroonist ilmajäämisele võib reageerida ka optimistlikult. “Sellega on Saaremaa kõikidele seltskondadele, ringkondadele ja valdkondadele antud aega põhjendada oma soovi ehitada lennurada välja täies mahus ehk siis 2000 meetrini,” ütles Tang. “Kindlasti on kõik veel võimalik, tuleb põhjendada ja rääkida.”

Kuressaare lennujaama arendamine tuleb Mati Tangu andmetel uuesti kõne alla 2009. aastal. Otsest tagasilööki arendustegevuse peatumine Kuressaare lennujaamale ei anna ja ükski lennuliin selle tõttu ära ei jää.
Juhan Parts märkis oma kirjas, et lennuraja pikendamine saarlaste soovitud 2000 meetrini toob kaasa märkimisväärsed kulutused, mistõttu sellises mahus pikendamist ei saa hetkel otstarbekaks pidada.

“Kuressaare lennujaama jaoks on perspektiivikas lennuliinide avamine eelkõige lähemal asuvatesse sihtkohtadesse, mille teenindamiseks sobivad lennukid, mis ei vaja 2000 meetri pikkust maandumisrada,” mainis Parts.

AS-i Tallinna Lennujaam käitusdirektor Einari Bambus ütles Oma Saarele, et arendusraha otsustati Kuressaarest Tartusse suunata põhjusel, et puudub lõplik arusaam, kui pikka või laia lennurada on Kuressaarde vaja.

“Minu isiklik arvamus on, et 2000 meetrit ei ole mingi mõõt – lennurada on kas 1800 meetrit või rääkides suuremat tüüpi õhusõidukitest, siis juba vähemalt 2100 meetrit,” rääkis Bambus. Tema sõnul on arusaamatu 2000 meetri taotlus tekkinud põhjusel, et Kuressaarde ei mahu 2100 meetri pikkune rada ära, kuna sel juhul jääks lennurada lähenemissuuna pealt elamuasumile liiga lähedale.

“Loomulikult on lennuohutuse mõistes igasugune lisameeter ühele tegutsevale lennuväljale positiivne nähe, aga väita, et seetõttu hakkab tulema rutem pikemaid ja suuremaid lennukeid, sellega ma nõus ei ole,” lausus Bambus. “150 reisijaga lennukeid võib võtta tegelikult vastu ka 1800-meetrisel rajal,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email