Orissaare internaatkool ootab ministri otsust (1)

Orissaare internaatkool ootab ministri otsust

 

Orissaare internaatkoolis oli eile kottide pakkimise meeleolu. Eesti Päevalehes ilmunud lugu kooli võimaliku sulgemise kohta pani õpilasi direktor Rainer Helde kabinetti tulema küll ükshaaval, küll mitmekesi, koolijuhilt soovisid selgitust saada nii lapsevanemad kui ka meediakanalid.

“Tänane (eilne – toim) avaldus ei ole eile sündinud,” ütles Helde Oma Saarele. Tema sõnul on asjaga tegeletud ilmselt pikemat aega, kuid kooli eest on seda varjatud. “Vaid ühe päevaga on olukord meie jaoks hullemaks läinud,” lausus Helde, kelle sõnul otsustati küll mõned aastad tagasi, et kool saab remondi, kuid poliitiliste võimuvahetuste tõttu jäi asi katki ning täna ei leia Orissaare kooli nime ühestki rahasaajate riigikoolide nimistust.

Orissaare vallavanem Raimu Aardam ütles augustis, et nii vallavalitsus kui ka volikogu (viimasesse kuulub ka Helde – toim) on seisukohal, et kui riik kooli ei investeeri, siis tuleb see vallast ära viia. “Kui seda aga tehakse ning õpikeskkond muutub paremaks, töö tulemuslikumaks, siis ei ole meil kooli vastu midagi,” sõnas Aardam.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo konsultandi Asso Ladva sõnul on minister Tõnis Lukas praegu äraootaval seisukohal.

“Minister ei taha otsusega kiirustada ning soovib enne mingisuguse otsuse langetamist ära kuulata kõik kooliga seotud osapooled. Arvatavasti langetab minister Orissaare internaatkooli tulevikku puudutava otsuse järgmise aasta alguses, aga kindlasti enne 1. märtsi,” edastas Ladva, mis tähendab seda, et kool jääb alles vähemalt selle kooliaasta lõpuni.

(Kuigi Helde ei välistanud eile sedagi varianti, et õppeasutus võidakse reorganiseerida ka õppeaasta keskel – kui leitakse, et koolimaja näeb jube välja ja õpikeskkond ei ole lastele sobiv, ning mis riigikogus siis ühe kooli põhimääruse muutmine ära ei ole.)

Ometigi on ministeeriumi koolikorralduse osakonna nõunik Ants Eglon seisukohal, et Orissaare internaatkool tuleb sulgeda. Eglon ütles eile meedias, et kooli probleemsed õpilased tuleks saata edasi õpilaskodudesse, põhikoolist väljalangenud õpilased aga eriklassidesse üle Eesti.

Ida-Saare juhtivkonstaabel Hillar Peegel (kes muide kuulub kooli nõukogusse – toim) kurtis eile Eesti Päevalehes, et sel õppeaastal on politsei saanud kooli väga palju väljakutseid, peamiselt õpilaste alkoholi ja tubakatoodete tarbimise pärast. Palju on olnud juttu sellest, et internaatkooli lapsed lausa terroriseerivad nii alevit kui ka lähemat ümbruskonda.

Pahandused on selle kooliga aga aastad kaasas käinud. Nagu märgib Helde, on Orissaare koolis õpilasi, kes ei peaks seal käima. Kui kool on mõeldud psüühikahäiretega õpilastele põhihariduse omandamiseks, siis tegelik reaalsus on see, et kuidagi “eest ära” on sinna saadetud lihtsalt käitumishäiretega lapsi. Nende koht ei ole aga Orissaares.

Helde toob välja ka ühe lausa kummalise probleemi. Ehkki koolis on meditsiinilise diagnoosiga lapsi, ei tea kool nende diagnoosidest midagi, kui lapsevanem ise ei ole sellest koolile teada andnud. “See on salastatud info, andmekaitseseadus ütleb, et me ei peagi seda teadma,” nendib Helde.
Koolis on iga päev majas küll medõde, kel käed tööd täis, ka kaks korda nädalas vastu võtva psühholoogi ukse taga on järjekord pikk, kuid psühhiaatrit Orissaares ei ole, samuti huvijuhti.

“Meile ei taha keegi psühhiaatriks tulla. Kuna psühhiaatri otsus on nõustamiskomisjonis erikooli saatmise puhul üks kõvemaid argumente, siis kes tahab tulla siia tööle ja hakata kahtlema kolleegi otsuses,” ohkab Helde. Koolijuhi sõnul on suureks probleemiks ka see, et majas ei ole huvijuhti – ehkki palgad on nn tavakoolidest paremad, ei taheta erikooli tööle tulla just raskete laste pärast.

Print Friendly, PDF & Email