Oracle ja paindlik õpe – uued võimalused Kuressaare ametikooli arvutiteeninduse erialal

Oracle ja paindlik õpe – uued võimalused Kuressaare ametikooli arvutiteeninduse erialal

 

Kuressaare ametikoolis alustati infotehnoloogia õpetamist 1999. aastal. Esialgu vaid keskkooli lõpetanutele mõeldud üheaastasest kursusest arenes 2002. aastaks kaheaastane arvutiteeninduse eriala ja alates 2005. aastast hakati põhjalikumat arvutiõppe võimalust pakkuma ka põhikooli lõpetanutele.

Praegu saavad õppurid põhjaliku ülevaate Microsoft Office’i kontoritarkvarast, kujundusprogrammidest Corel Draw ja Adobe Photoshop. Riistvaratundides lahatakse arvutite ehitust sõna otseses mõttes ning tuttavaks saavad ka erinevad operatsioonisüsteemid ja arvutivõrgu toimimine.

2006. aasta kevadel said 13 ametikooli õpilast viibida kutsehariduse edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu Leonardo da Vinci programmi raames seitsmenädalasel praktikal Leedus, Soomes ja Itaalias. Programm kandis kõik õpilaste kulud alates sõidupiletitest ja lõpetades majutusega ning varustas ka igapäevaeluks vajamineva taskurahaga.

Ametikool pakub edaspidigi parimatele õpilastele praktiseerimisvõimalusi välismaal. Potentsiaalsed partnerid on olemas Inglismaal, Saksamaal ning suurt huvi tuntakse ka Hispaanias.

Oracle – uued võimalused

Eelmise aasta kevadel astus Kuressaare ametikool Oracle Academy liikmeks. Sellega seoses läbis autor erialaõppe Oracle Akadeemias Hollandis Utrechti linnas. Pingelised ingliskeelsed internetiõpingud ja rahvusvahelises seltskonnas toimunud pikad õppepäevad päädisid sertifikaadieksamiga, mis sai ka edukalt sooritatud. See omakorda tähendab, et nüüd saab ametikool hakata õpilasi sama programmi järgi treenima ning sertifikaadieksamiks ette valmistama.

Mida see arvutieriala õpilaste jaoks tähendab?

Oracle Corporation on maailma suurim ettevõtetele orienteeritud tarkvara tootja, mille asutas 1977. aastal Lawrence J. Ellison. Firma peakontor asub USA-s Californias Redwood Shore’s ja korporatsioonis töötab ligikaudu 55 tuhat inimest rohkem kui 79 riigist. Firma aastakäive on ca 14 miljardit dollarit.

Eestis tegutseb Oracle’i filiaal juba 11 aastat. Oracle´il on Eestis 30 partnerfirmat ning Oracle’i tehnoloogiat ja tooteid kasutavad mitmed telekommunikatsiooniettevõtted, finantsasutused ning avalik sektor. Eelpoolöeldust tulenevalt on Oracle’i-oskused kõrgelt hinnatud ja õpilaste väljavaated tulevikus tööd leida ning oma Oracle’i-teadmisi täiendada suurepärased.

Valdav osa Eesti IT-firmadest vajab Oracle’i spetsialiste, samuti paljud suurettevõtted (pangandus, telekommunikatsioon, energeetika) ja riigiasutused. Kuna Oracle’i spetsialisti võimalused väljaspool Eestit tööd leida on väga head ja palgatase paljudes riikides meie omast oluliselt kõrgem, siis toimub pidevalt ka Oracle’i gurude väljavool ning nendest vabaks jäänud töökohad Eestis tuleb täita.

Oracle Academy “Introduction to Computer Science & Business” programmiga on Eestis seni liitunud kümme kooli ja käesoleval õppeaastal toimub programmijärgne õpe kuues koolis, sealhulgas Kuressaare ametikoolis.

Lisaks on Oracle’i “Advanced Computer Science & Business” programmiga liitunud kõik IT-spetsialiste koolitavad Eesti kõrgkoolid.
Eestis on seni Oracle’i andmebaasi disaini ja programmeerimise SQL-programmeerimiskeeles eksami sooritanud kõik vastava kursuse läbinud õpilased ja kursuse eduka läbimise protsent on olnud kõrge – 80–90% vahel.

Paindlik tunniplaan ja e-õpe

Kuna arvutitega seonduv pakub huvi paljudele juba küpsemas eas inimestele, on alates käesolevast aastast võimalik keskkoolijärgsel arvutiteeninduse erialal saada õpet ka õhtusel ajal ning nädalavahetustel ehk paindliku õppekava alusel. Võimalikult paljude ainete õpetamine muutub ka järkjärgult internetipõhiseks, mis tähendab, et kooli kohale ei ole väga palju vaja tullagi. Siiski eeldab e-õpe õpilaselt suuremat motivatsiooni ja enesedistsipliini kui tavaõpe.

Vastuvõtt keskkoolijärgsele arvutiteeninduse erialale jätkub. Olete oodatud!

Print Friendly, PDF & Email