Linnavalitsus ei pea sunnirahanõuet õigeks

Kuressaare linnavalitsus ei pea objektiivseks Pärnu tervisekaitsetalituse Saaremaa osakonna poolset võimalikku sunniraha määramist 5. lasteaia hoone akende vahetamata jätmise eest.

Lähtudes ettekirjutusest, pidid kõik tervisekaitsenõuete täitmise osas ilmnenud puudused olema likvideeritud 1. septembriks.

Tervisekaitseinspektsiooni Pärnu tervisekaitsetalituse Saaremaa osakonna inspektor Piret Tõll ei osanud üleeile veel öelda, kas inspektsioon rakendab linnavalitsusele sunniraha nõuet, kuid kinnitas, et kõik teised ettekirjutused on täidetud. Tõlli sõnul on tervisekaitsetalitus teinud linnale 5. lasteaia akende osas ettekirjutusi 2004. aastast alates.

Muuhulgas tuli 5. lasteaias tagada kõikidele lastele kõva põhjaga voodid ja likvideerida hallituslaigud ja veekahjustused, mida oli põhjustanud laest läbi tunginud lumesulamisvesi.

Pärnu tervisekaitsetalitusele vastuseks saadetud kirjas väidab Kuressaare linnapea Urve Tiidus, et 5. lasteaia hoone vajab täielikku renoveerimist, millest akende problemaatika on vaid üks osa. Linnavalitsus ei pea mõistlikuks teha kõikide suuremate vajalike tööde nimistust praegu ära vaid akende vahetus, sest juba tuleval aastal on plaanis alustada hoone täielikku rekonstrueerimist. Tellitud on projekt ning tehtud vajalikud ettevalmistused struktuurifondidest raha saamiseks.

Tervisekaitsetalitusele saadetud kirjas märgib Tiidus ka, et linnavalitsus ei pea objektiivseks Pärnu tervisekaitsetalituse Saaremaa osakonna poolt sunniraha määramist akendevahetuse kolmekuulise täitmistähtajaga ettekirjutuse täitmatajätmise eest, kuna eelnimetatud tähtaja jooksul ei ole objektiivselt võimalik ettekirjutust täita. Samuti ei ole mõistlik linna raha otstarbekast kasutamisest lähtudes ühte tööd kontekstist eraldada.

Samas lubab linnavalitsus kuni hoone kapitaalremondini tagada lastele lasteaias oleku ajaks kõik vajalikud tingimused.

Print Friendly, PDF & Email