Juhtkiri: Paharetid peitu

Juhtkiri: Paharetid peitu

 

Viimasel ajal on Orissaare internaatkool olnud taas meedia huviorbiidis koolis valitseva vägivalla ja laamendamise tõttu. Õpilaste vägiteod jõuavad koolimaja seintest väljapoolegi, hoides hirmu all alevirahvast.

Orissaare internaatkoolis õppivad lapsed on psüühiliste erivajadusega või käitumishäiretega. Jääb aga arusaamatuks, miks üldse on nad suunatud kooli, mis jääb kodust kaugele ning kus puudub psühhiaatrilise abi võimalus ja individuaalne lähenemine õppetöös.

Andmekaitseseadus ei luba õpetajal teada lapsele määratud diagnoosi – kuidas on siis üldse võimalik pakkuda talle õiget abi? Kool ütleb, et ega nemad peagi ravimisega tegelema, nemad on haridusasutus – aga kas ei peaks siin kaks valdkonda üheskoos töötama? Segadust ja agressiivsust väljendavad lapsed aga vägivallatsemise kaudu, õpetajatel omakorda kipub kaduma motivatsioon.

Nüüd näib Haridus- ja teadusministeerium olevat jõudmas lihtsaima lahenduseni – kool likvideerida. Orissaare aleviku rahvas ehk hingabki selle uudise peale kergendatult, kuid kelle kohustuseks jääb hoolitseda selle eest, et kannatajaks pooleks ei jääks erivajadustega lapsed?

Print Friendly, PDF & Email