Ooperipäevade korraldajaid ähvardab süüdistus soodustuskelmuses (2)

Kuressaare linnavalitsus võib seoses Kuressaare ooperipäevade ärajäämisega teha politseile avalduse, et selgitada välja ooperipäevade korraldajate võimalik seotus soodustuskelmusega.

10. oktoobril Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusele ja MTÜ-le Operfest saadetud linnapea Urve Tiiduse allkirjastatud märgukirjas palub linnavalitsus kohe tagasi maksta 2007. aasta ooperipäevade korralduskulude toetuseks eraldatud 250 000 krooni.

Vastasel juhul esitab linnavalitsus korraldajate aadressil kohtusse pankrotimenetluse. Linnapea hoiatab, et kui ooperipäevade korraldajad toetust tagasi ei maksa ja ilmneb võlgniku maksejõuetus ning võlgniku juhatuse liikmed ei ole algatanud pankrotimenetlust, pöördub linnavalitsus uurimisorganite poole avaldusega selgitamaks, kas võlgniku juhatuse liikmete tegevuses ei esine süüteo koosseise karistusseadustiku paragrahvide 210, 384 ja 3851 tunnusel.

§ 210 käsitleb soodustuskelmust ehk siis avalikest vahenditest tasuta tehtud väljamakse mitte-eesmärgipärast kasutamist. § 385 käsitleb vara varjamist pankroti- ja täitemenetluses ja § 3851 pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmist.

Linnapea tõdes märgukirjas, et ooperipäevade korraldajad ei ole ilmutanud vähimatki initsiatiivi oma lepinguliste kohustuste vabatahtlikuks täitmiseks ega ole seniajani informeerinud avalikkust ka sellest, millal või kuidas hüvitatakse võlgnevus eelmüügist ostetud piletite eest.

Print Friendly, PDF & Email